Show simple item record

The memory of the Civil War in Lesvos: daily stories of a division

dc.contributor.advisorΧαντζαρούλα, Ποθητήel_GR
dc.contributor.authorΣάββα, Ευρικόμηel_GR
dc.coverage.spatialΜυτιλήνηel_GR
dc.date.accessioned2020-04-22T08:00:44Z
dc.date.available2020-04-22T08:00:44Z
dc.date.issued2016-12-01
dc.identifier.otherhttps://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CF%83%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1+%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B7&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CF%83%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1+%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B7&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=5*A3*90*B2*D0*B5*8F*14*9F*D9*F0*A3*CC*94*DD*F9&EncodedQuery=5*A3*90*B2*D0*B5*8F*14*9F*D9*F0*A3*CC*94*DD*F9&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11610/20546
dc.descriptionΗ διπλωματική εργασία συνοδεύεται από παράρτημα, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή. Καθώς και από δέκα ψηφιοποιημένες συνεντεύξεις, με τις αποφωνήσεις, που θα κατατεθούν στο αρχείο Προφορικής Ιστορίας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.el_GR
dc.descriptionΣελίδες παραρτήματος 31.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κεντρικό πυρήνα την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου στη Λέσβο και την ανάλυση αυτού μέσω του κλάδου της Προφορικής Ιστορίας. Ο Εμφύλιος Πόλεμος, αποτελεί έως τις μέρες μας ένα θέμα «ταμπού», το οποίο λόγω και της ιδεολογικής του υφής, προκαλεί έως και σήμερα ατέρμονες συζητήσεις για τον χαρακτήρα του και τα πραγματικά αίτια που τον προκάλεσαν. Καθώς, η μελέτη γύρω από αυτό το ζήτημα έλαβε «σάρκα και οστά» περίπου στη δεκαετία του ’90, παρέχεται ακόμα γόνιμο έδαφος για να ερευνηθούν διάφορες πτυχές αυτού. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρουσιασθούν οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της Κατοχής και του Εμφυλίου και πώς αυτές επηρέασαν την καθημερινότητα των κατοίκων της Λέσβου. Αναλύονται ειδικότερα η συμμετοχή των γυναικών και η παιδική εργασία. Το πρώτο μέρος της εργασίας «Εισαγωγή» αποτελείται από τα περιεχόμενα, το αρκτικόλεξο, την περίληψη και τον πρόλογο της εργασίας. Επιπλέον επιχειρείται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση για όσα έχουν γραφεί και χρησιμοποιηθεί στη μελέτη για το πλαίσιο της Κατοχής και του Εμφυλίου στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος «Ιστορικό – Κοινωνικό πλαίσιο» αναλύονται οι κοινωνικο – οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί, ούτως ώστε να γίνουν πιο κατανοητές στον αναγνώστη οι συνεντεύξεις καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν. Το τελευταίο μέρος της εργασίας, αποτελεί τα συμπεράσματα της έρευνας. Μέσω των συνεντεύξεων και των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται σε υποκεφάλαια η ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας, ο ρόλος των γυναικών καθώς και ο ρόλος των παιδιών στα κοινωνικά πλαίσια του εμφυλίου. Τέλος, την εργασία συνοδεύει παράρτημα μέσα στο οποίο κανείς μπορεί να βρει φωτογραφίες, αποσπάσματα από τον τύπο της εποχής και τα ημερολόγια αυτούσια.el_GR
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the period of the Civil War in Lesvos, using Oral History as its main analytical tool. Civil War is considered to be a “taboo” subject today and the fact that is loaded with ideological hue causes, endless discussions about its character and its real causes. As the research on this subject has been around since the 90s, it still offers the opportunity to investigate different aspects of it. The aim of this particular work is to present the social, economic and political conditions which were amounted to the occupation and the civil war and affected the daily routine of the people of Lesvos. The first part of the work “Introduction” consists of the contents, the acronym dictionary and the prologue of the thesis. Furthermore, a literature review is being attempted in order to show what was previously written and used for the purposes of the research on the Occupation and the Civil War in Greece. Subsequently, in the second part, “A Sociohistorical Framework of Analysis”, the socioeconomic conditions prevailing over the island are being analyzed in order to better understand the interviews as well as the conclusions. The last part of the work constitutes the conclusions of the research. The radicalization of the society, the role of the women as well as the role of the children into the social frameworks of the civil war, are presented through the interviews and the sources. Finally, the work is accompanied by an appendix in which anyone can find the photos, quotes from the press of the period and research diaries.en_US
dc.format.extent123 σ.el_GR
dc.language.isoel_GRel_GR
dc.rightsDefault License
dc.subjectεμφύλιος πόλεμοςel_GR
dc.subjectπροφορική ιστορίαel_GR
dc.subjectoral historyen_US
dc.subject.lcshOral historyen_US
dc.subject.lcshCivil waren_US
dc.subject.lcshLesbos (Greece : Municipality)en_US
dc.titleΗ μνήμη του Εμφυλίου στη Λέσβο: καθημερινές ιστορίες ενός διχασμούel_GR
dc.titleThe memory of the Civil War in Lesvos: daily stories of a divisionen_US
dcterms.accessRightsfreeel_GR
dcterms.rightsΠλήρες Κείμενο - Ενδοπανεπιστημιακή Δημοσίευση Κλειδωμένη η δυνατότητα αντιγραφήςel_GR
heal.typemasterThesisel_GR
heal.recordProvideraegeanel_GR
heal.committeeMemberNameΕξερτζόγλου, Χάρηςel_GR
heal.committeeMemberNameΣταματογιαννοπούλου, Μαρίαel_GR
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίαςel_GR
heal.academicPublisherIDaegeanel_GR
heal.fullTextAvailabilitytrueel_GR
dc.notesΟ συγγραφέας επιτρέπει την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του ηλεκτρονικού αρχείου ΜΟΝΟ εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου (ενδοπανεπιστημιακή πρόσβαση)el_GR
dc.contributor.departmentΚοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογίαel_GR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record