Το Ιδρυματικό Αποθετήριο HELLANICUS της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί την υπηρεσία κατάθεσης των ψηφιακών τεκμηρίων τα οποία παράγονται από τα μέλη της ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος στα πλαίσια της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας τους και τα οποία ως επί το πλείστον δεν είναι διαθέσιμα μέσω εμπορίου.


Βασικός σκοπός του ΙΑ είναι η συλλογή, οργάνωση, ανάδειξη και διατήρηση του επιστημονικού έργου των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, όπως επιστημονικά άρθρα, διαλέξεις σεμιναρίων, συγγράμματα, δημοσιευμένα άρθρα, διδακτικό υλικό, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικά, πολυμεσικό υλικό και βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, με τρόπο που να διασφαλίζει την εύκολη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτό.

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Γκρίζα Βιβλιογραφία [18526]
Εγχειρίδια Βιβλιοθήκης [5]
Ειδικές Συλλογές [745]
Ερευνητικά εργαστήρια [1]
Λοιπά ηλεκτρονικά τεκμήρια [11]