Now showing items 1-20 of 367

 • Agile security engineering ; ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού : ζητήματα ασφαλείας 

  Γκουτζιούλη, Κωνσταντίνα Χριστίνα - Δ. (2005)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την Ανάπτυξη Λογισμικού και πιο ειδικά με την Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού (Agile Software Development). Η Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού είναι ένας νέος τρόπος ανάπτυξης λογισμικού ...
 • Big data και προστασία της ιδιωτικότητας 

  Φλέγγα, Κωνσταντίνα - Χαράλαμπος (2014)
  Σε αυτή την εργασία θα εξετάσω ένα από τους σημαντικότερους όρους της εποχής μας, αυτόν των «Big Data». Όταν λέμε «Big Data» αναφερόμαστε όχι μόνο σε πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων, εργαλεία και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται ...
 • Building blocks towards energy efficient internet 

  Μπέστας, Δημήτριος (2009)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του σύγχρονου διαδικτύου (internet) με τις εφαρμογές του, υπό το πρίσμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Για το σκοπό αυτό αρχικά θα αναλύσουμε τις βασικές αρχές του internet, ...
 • Cloud Computing στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Ζητήματα Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας" 

  ΤΟΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2012)
  Το θέμα που πραγματεύεται η διπλωματική εργασία έχει να κάνει με την εφαρμογή της υπολογιστικής νέφους στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η διπλωματική εργασία έχει προσεγγιστεί πολύπλευρα, με αναφορά σε θέματα ασφάλειας, ...
 • Control flow integrity (CFI) [ba syrvey] 

  Παπαδόπουλος, Βασίλειος - Αντώνιος (2015)
  Οι επιθέσεις εναντίον του λογισμικού παραμένουν ακόμη ένα επείγον θέμα παρά τα αντίμετρα που έχουν προταθεί. Έτσι, παρά το ότι οι υπάρχουσες άμυνες έχουν ανεβάσει σημαντικά τον πήχη για τους επιτιθέμενους δεν είναι ικανές ...
 • Detection of Identity Clone Attacks on Online Social Networks 

  Μακράκης, Ιωάννης - Δημήτριος (2012)
  Μελέτη συμπεριφοράς και ανάλυση των χαρακτηριστικών επιθέσεων πλαστοπροσωπίας σε κοινωνικά δίκτυα.
 • Distributed intelligent crawlers 

  Κατσίμπρας, Γεώργιος - Αθανάσιος (2010)
  Το μεγάλο μέγεθος και η δυναμική φύση του διαδικτύου, καθιστούν αναγκαία τη συνεχή ενημέρωση των web-based συστημάτων εξόρυξης γνώσης. Το διαδίκτυο είναι ένας χώρος που παραδοσιακά οι μηχανισμοί εξόρυξης γνώσης είναι υπό ...
 • DPLL based SAT solver deduction techniques 

  Βογιατζής, Δημήτρης - Χαράλαμπος; Κούρτης, Ιωάννης - Χρήστος (2008)
  Δοθέντος μίας φόρμουλας προτασιακής λογικής σε C.N.F μορφή, να βρεθεί ένας συνδυασμός τιμών των Boolean μεταβλητών, έτσι ώστε η φόρμουλα να είναι true. Η παραπάνω πρόταση περιγράφει το πρόβλημα ικανοποιησιμότητας του Boole ...
 • Drones και προστασία της ιδιωτικότητας 

  Δήμα, Μαρία - Ιωάννης (2015)
  Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της επίδρασης των drones στη σημερινή κοινωνία. Ta drones είναι αεροσκάφη που δεν εχουν πιλοτο. Ειναι απαραίτητο να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά τους, οι ...
 • E-voting : νομικά και τεχνικά ζητήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας = Case study: ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου 

  Ξύδης, Δημήτριος - Ανδριανός; Κρατημένος, Ευστάθιος - Σωτήριος (2014)
  Η ταχεία διάδοση των τεχνολογικών επιτευγμάτων, η δημιουργία νέων διαδικασιών και η ανάγκη για ταχύτερη και έγκαιρη λήψη αποφάσεων δημιούργησε μία νέα τάξη πραγμάτων, όπου ο δημοκρατικός θεσμός της ψήφου συναντά την ...
 • Forecasting stock markets and trading systems using financial news and mining techniques 

  Λινάρδος, Ευάγγελος - Ανάργυρος (2010)
  Το ενδιαφέρον της δημιουργίας συστημάτων βασισμένων σε προβλέψεις αυξάνεται συνεχώς στις μέρες μας, ειδικά δε, όταν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας θα μπορούσαν να αποφέρουν υψηλά οικονομικά οφέλη. Παραδείγματος χάριν, η ...
 • Google glass και ιδιωτικότητα 

  Κουντουριώτης, Νικόλαος - Γεώργιος (2014)
  H κυκλοφορία της πρώτης κάμερας χειρός από την Kodak το Μάιο του 1888 προκάλεσε πολλές και έντονες αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις αυτές, πέρα από την ενστικτώδη αποστροφή του ανθρώπου στην παρακολούθηση, εξέφραζαν πιθανώς και ...
 • Green cloud computing : providing virtual machine services using openstack 

  Σαρηγιάννης, Ιωάννης - Κωνσταντίνος (2014)
  This Diploma Thesis aims to provide knowledge, information and hands-on experience regarding the field of Cloud Computing services using Openstack at its 9th version AKA “ICEHOUSE”. Openstack is an open source IAAS platform ...
 • Intelligent System for Managing Invasive Species 

  Πλεξίδα, Μαρία (2017-10-20)
 • Internet of things = διαδίκτυο των πραγμάτων 

  Λεοντή, Ιάνθη - Αγγελική - Ευστάθιος (2013)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη, η ανάλυση και η παρουσίασητης προόδου που έχει γίνει μέχρι σήμερα αλλά και θα γίνει μελλοντικά στο χώρο τουΙnternet οf Τhings (IoT).
 • Keystroke based authentication for touch-screen mobile devices. Δυναμική ανάλυση πληκτρολογήσεων για αυθεντικοποίηση χρηστών σε φορητές συσκευές με οθόνη αφής. 

  ΠΑΠΑΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ; ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΙΩΑΝΝΗΣ (2012)
  Η μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη που συμβαίνει στον τομέα των κινητών συσκευών δημιουργεί συνεχώς πολλά ζητήματα ασφάλειας. Όλο και περισσότερο οι χρήστες χρησιμοποιούν της κινητές συσκευές για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η ...
 • meta-seeker : αλγόριθμος ανατροφοδότησης εξατομικευμένης πληροφορίας από πολλαπλές διαδικτυακές υπηρεσίες αναζήτησης 

  Φαφαλιός, Παύλος (2009)
  Φανταστείτε το Διαδίκτυο χωρίς καμία υπηρεσία αναζήτησης. Υποθέστε επίσης ότι θέλετε να βρείτε μερικές πληροφορίες πάνω σε ένα θέμα χωρίς να γνωρίζεται κάποια ιστοσελίδα με αντίστοιχο περιεχόμενο. Πως ακριβώς θα κινηθείτε ...
 • MILC BlackBerry 

  Μηνάς, Δημήτριος - Κυριάκος (2013)
  Η διπλωματική εργασία, σχετίζεται με την περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής MILC, Mobile Instant Locator and Chatting, η οποία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια των επικοινωνιών και των δεδομένων. Συγκεκριμένα, σκοπός ...
 • MILC symbian 

  Αβραμίδης, Στυλιανός - Θεόδωρος (2011)
  Τα τελευταία χρόνια τα κοινωνικά δίκτυα διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητά μας.Πλέον, εφαρμογές κοινωνικήε δικτύωσης χρησιμοποιούνται ευρέως και σε κινητές συσκευές με τη μορφή mobile social networks. ...
 • MIMO OFDM για ασύρματα συστήματα 

  Tsiatsikas, Zisis - Konstantinos (2011)
  Τα σηµερινά συστήµατα ασύρµατων επικοινωνιών επιζητούν ολοένα περισσότερο την αξιόπιστη µετάδοση της πληροφορίας και την ταυτόχρονη αύξηση του ρυθµού των δεδοµένων, η οποία µειώνεται εξαιτίας των φαινοµένων ...