Now showing items 166-183 of 183

 • Ταξινόμηση Ισομετριών στον Υπερβολικό Χώρο 

  Μαρδάνη, Ιωάννα - Νικόλαος (2011)
  Η παρούσα διπλωματική ταξινομεί τις ισομετρίες στον υπερβολικό χώρο, ορίζονται οι Mobius μετασχηματισμοί, καθώς και η γεωμετρία των μετασχηματισμών Mobius. Ορίζεται το υπερβολικό επίπεδο και η απόσταση μέσα σε αυτό. Οι ...
 • Ταξινόμηση πεπερασμένων ομάδων coxeter 

  ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2013)
  Οι οµάδες είναι αλγεβρικά αντικείµενα που αναπαριστούν, µε µεγάλη ακρίβεια,γεωµετρικές κινήσεις και µετασχηµατισµούς. ΄Ενας από τους πιο συνηθισµένουςγεωµετρικούς µετασχηµατισµούς είναι οι ανακλάσεις ως προς υπερεπίπεδα. ...
 • Τελεστές σε χώρους Hilbert 

  Γεωργάτος, Σπυριδων (2017-05-30)
 • Τεχνικές εύρεσης άνω και κάτω φραγμάτων στο κατώφλι μη-ικανοποιησημότητας λογικών τύπων BOOLE 

  Καμμάς, Παντελής (2004)
  Σε αυτήν την εργασία θα ασχοληθούμε με το σημαντικό πρόβλημα της ικανοποιησημότητας ενός τυχαίου λογικού τύπου. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με λογικούς τύπους του 3-SAT, δηλαδή με λογικούς τύπους που αποτελούνται από ...
 • Το εργοδικό θεώρημα 

  Τσούρης, Πέτρος - Ιωάννης (2010)
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία παρουσίαζεται το πρώτο κύριο αποτέλεσμα της Εργοδικής Θεωρίας, δηλαδή αυτό που ο G.D.Birkhoff απέδειξε το 1931 καθώς και άλλων βασικών θεωρημάτων. Η Εργοδική Θεωρία είναι ένα μεγάλο και διαρκώς ...
 • Το θεμελιώδες θεώρημα της άλγεβρας 

  Μακαρώνης, Αλέξανδρος-Αργύριος (2007)
  Η εργασία αφορά το Θεμελιώδες Θεώρημα της Άλγεβρας και τους διαφορετικούς κλάδους των Μαθηματικών που το προσεγγίζουν με σκοπό την απόδειξη του.
 • Το θεώρημα Perron-Frobenius 

  Μουτσανά, Αικατερίνη - Γεώργιος (2014)
  Η εργασία είναι χωρισμένη σε τρία κεφάλαια .Το πρώτο πραγματεύεται κάποιες βασικές έννοιες κυρίως της γραμμικής άλγεβρας, το δεύτερο είιναι και το βασικό της εργασίας , διατυπώνεται και αποδεικνύεται το θεώρημα για τρεις ...
 • Το θεώρημα μη πληρότητας του Godel 

  Κολιώνης, Γιώργος - Λεωνίδας (2003)
  Παρουσίαση της απόδειξης του Θεωρήματος Μη Πληρότητας του Godel. Προσέγγιση μέσω του Θεωρήματος του Tarki με χρήση ορισμού της αλήθειας ακριβώς όπως ακολουθείται από τον R.Smullyan: " Godel's Incompleteness Theprems". ...
 • Το Λήμμα του Koenig και η σχέση του με το θεώρημα της πληρότητας 

  Λάτσιου, Αικατερίνα - Χρήστος (2012)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του τμήματος Μαθηματικών Σάμου. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση και η απόδειξη του Λήμματος του König και του Θεωρήματος της ...
 • Το μαθηματικό μοντέλο των Huxley και Hodgkin για τα νευρωνικά συστήματα 

  Αλεξανδρή, Κωνσταντίνα - Λουκάς (2013)
  Η επικοινωνία του νευρωτικού συστήματος είναι σαφώς ένας πολύ σημαντικός τομέας. Εδώ θα κάνουμε μια προσπάθεια να δώσουμε μια βασική εισαγωγή της λειτουργίας του νευρωνικού συστήματος και θα συζητήσουμε ένα από τα πιο ...
 • Το μοντέλο Van Hiele για την ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης : έρευνα σε μαθητές Β' Λυκείου. 

  Δημολιάνη, Ελένη - Ιωάννης (2007)
  Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής εργασίας, αναλύεται πλήρως το μοντέλο γεωμετρικής σκέψης κατά Van Hiele. Οι Van Hiele επίσης θεωρούσαν αναγκαίο να σχεδιάζουν οι δάσκαλοι πολλές δραστηριότητες, μια μέθοδος ανακάλυψης και ...
 • Το τελευταίο θεώρημα του Fermat 

  Καμπουρίδης, Πρόδρομος - Φίλιππος (2013)
  Ιστορική αναδρομή, καθώς και παρουσίαση των κυριότερων αποδείξεων για το τελευταίο θεώρημα του Fermat
 • Το φασματικό θεώρημα 

  Καλογήρου, Μαριάννα - (2005)
  Σε αυτή τη πτυχιακή εργασία παρουσιάζουμε τη φασματική θεωρία σε χώρους Hilbert με έμφαση στη θεωρία Fredholm.Επίσης κατασκευάζουμε το φασματικό ολοκλήρωμα και παρουσιάζουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε η παρουσίαση να ...
 • Ύπαρξη και μοναδικότητα λύσης σύνηθων διαφορικών εξισώσεων σε χώρους banach 

  Χαραλάμπους, Παναγιώτης - Χαράλαμπου (2015)
  Οι διαφορικές εξισώσεις είναι βασικό εργαλείο στα μαθηματικά και για την πε-ριγραφή φυσικών φαινομένων και για την κωδικοποίηση μαθηματικών εννοιών.Δυστυχώς δεν υπάρχουν μέθοδοι που λύνουν όλες τις ενδιαφέρουσες ...
 • Φασματικές ιδιότητες Δένδρων 

  Λούντζη, Αγγελική-Διονυσία - Νικόλαος (2012)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάει τις ιδιότητες των γραφημάτων είτε είναι πεπερασμένα είτε άπειρα ,μέσα από διάφορες διαδικασίες βρίσκει το φάσμα τους και τις πληροφορίες που αντλούμε από αυτό και καταλήγει στην στην ...
 • Φασματική θεωρία μη φραγμένων γραμμικών τελεστών 

  Ιωσηφίδης, Ηλίας - Ιωσήφ (2007)
  Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το φασματικό θεώρημα για φραγμένους και αυτοσυζυγείς τελεστές, καθώς και η φασματική ανάλυση μη φραγμένων τελεστών σε έναν χώρο Hilbert.
 • Ψυχολογία και διδακτική των μαθηματικών 

  Αλεξιάδου, Αικατερίνη - Ευάγγελος (2008)
  Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε πως θα μπορούσαμε με τη βοήθεια της επιστήμης της ψυχολογίας να βελτιώσουμε τη διδασκαλία των μαθηματικών. Λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τους ψυχολογικούς παράγοντες που δημιουργούν ...