Now showing items 62-81 of 183

 • Η Άλγεβρα Lie g2 

  Ροκοφύλλου, Μαριάνθη (2009)
  Μελέτη του συνόλου των παραγωγίσεων των οκτονίων αριθμών άς άλγεβρα Lie
 • Η απόδειξη της ευκλείδιας γεωμετρίας 

  Παραπονιάρη, Ευτυχία - Βασίλειος (2006)
  Η εργασία προέκυψε μετά από προβληματισμούς σχετικά με το μάθημα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, τις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές και το πώς θα μπορούσαν αυτές να ξεπεραστούν. Αυτό που φαίνεται να προβληματίζει περισσότερο ...
 • Η γενική γραμμική ομάδα 

  Πετρούδης, Γεώργιος - Δημήτριος (2015)
  Η εργασία αυτή πραγματεύεται την γενική γραμμική ομάδα καθώς και βασικές υποομάδες αυτής, φτάνοντας ως συμπέρασμα στο σημαντικό θεώρημα της διάσπασης Bruhat. Στη συνέχεια, με χρήση της δράσης της γενικής γραμμικής ομάδας ...
 • Η Εκθετική και η Λογαριθμική συνάρτηση στο έργο του Euler 

  Κουτσιώτα, Έλενα-Κορίνα - Βασίλειος (2013)
  Σχολιασμός των κεφαλαίων περί της εκθετικής και λογαριθμικής συνάρτησης από το βιβλίο του Euler :"Introduction to Analysis of the Infinite"
 • Η εξίσωση Laplace και η κυματική εξίσωση σε χωρία του επιπέδου 

  Παρασκευόπουλος, Αθανάσιος - Δημήτριος (2013)
  Η πτυχιακή εργασία αυτή καταπιάνεται για την παρουσίαση και την επίλυση βασικών προβλημάτων Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων. Τα προβλήματα, τα οποία μελετούνται είναι τα εξής: "Η εξίσωση Laplace σε ορθογώνιο" και κυκλικό ...
 • Η ευριστική μέθοδος Simulated Annealing στην αναζήτηση βέλτιστων λύσεων σε NP συνδυαστικά προβλήματα 

  Πηλιχός, Χρήστος - Γεώργιος (2012)
  Το διάσημο πρόβλημα της χιλιετίας στον χώρο των υπολογιστών: P = NP? έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών που να προσεγγίζουν λύσεις σε διάφορα δυσεπίλυτα προβλήματα. Η μέθοδος Simulated Annealing παρέχει ...
 • Η μέθοδος Quadratic Sieve για την παραγοντοποίηση μεγάλων ακεραίων: παρουσίαση, ανάλυση και υλοποίηση 

  Τσουκαλοχωρίτης, Ιωάννης - Γεώργιος (2005)
  Sieve για την παραγοντοποίηση μεγάλων ακεραίων οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια συστημάτων κρυπτογραφίας όπως ο RSA. Πέρα από την αναφορά και ανάλυση του αλγορίθμου Quadratic Sieve, παρουσιάζεται και η υλοποίηση ...
 • Η μεθευρετική μέθοδος αναζήτησης λύσεων tabu και η εφαρμογή της σε προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης 

  Μήτση, Χρυσαυγή - Χρήστος (2014)
  Στη παρούσα πτυχιακή μελετήθηκε ο μεθευρετικός αλγόριθμος tabu σε προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης και παρουσιάστηκε η εφαρμογή του σε δύο πολύ γνωστά προβλήματα, στο πρόβλημα περιοδεύτοντος πωλητή (TSP) και στο ...
 • Η ποιοτική θεωρία και η εφαρμογή της στην επιδημιολογία 

  Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος - Θεόδωρος (2005)
  Σε αυτή την εργασία επιδείξαμε πως μαθηματικά μοντέλα μπορούν να περιγράψουν επιδημιολογικά φαινόμενα και πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μοντέλα για να αναλύσουμε επιδημικές καταστάσεις και να βοηθήσουμε στην ...
 • Η ροή για το σύστημα Lorenz 

  Καραντώνης, Γεώργιος - Αλέξιος; Ρουμελιώτης, Θωμάς (2007)
  Η ροή για το σύστημα Lorenz
 • Η συμμετρικοποίηση Steiner και η ισοπεριμετρική ανισότητα 

  Τσιγαρίδα, Ελένη - Ταξιάρχης (2013)
  Σε αυτήν την πτυχιακή θα ασχοληθούμε με την Κυρτή Γεωμετρία. Θα μελετήσουμε τις συμμετρικοποιήσεις Steiner, τις εφαρμογές της, όπως είναι το θεώρημα σφαιρικότητας του Gross, και τέλος θα αποδείξουμε την Ισοπεριμετρική ανισότητα.
 • Η ταξινόμηση των επιφανειών 

  Πρίφτης, Γεώργιος - Δημήτριος (2011)
  Η διπλωματική εργασία αναφέρεται στην γεωμετρική τοπολογία και συγκεκριμένα παρουσιάζει την ταξινόμιση των επιφανειών. Στο πρώτο κεφάλαιο, στην εισαγωγή, αναφέρονται ορισμένες βασικές τοπολογικές έννοιες. Στο επόμενο ...
 • Η υπόθεση του Riemann 

  Νικολέντζος, Πολυχρόνης (2008)
  Στην πτυχιακή αυτή εργασία μελετούμε αρχικά την ζήτα συνάρτηση στα σώματα αριθμών σαν μια σειρά Dirichlet. Μελετούμε την συναρτησιακή εξίσωση, βρίσκουμε τις τετριμμένες ρίζες της και ορίζουμε την υπόθεση του Riemann για ...
 • Η Ψηφίδωση του Farey 

  Καρακωνσταντής, Βασίλης - Κοσμάς (2012)
  Χώροι πηλίκα από την συγκόληση πλευρών ευκλείδιων και υπερβολικών πολυγώνων και χώροι πηλίκα κάτω απο την δράση ομάδων απο ισομετρίες. Ψηφιδώσεις, θεμελιώδεις περιοχές , κοικλοι Farey και η ψηφιδωση του Farey.
 • Ηλεκτρονικά παιχνίδια στην εκπαίδευση 

  Μανιάτη, Ειρήνη - Ιωάννης (2012)
  Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν πόλο έλξης για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν θα μπορούσε να μην έχει απασχολήσει τους παιδαγωγούς και ερευνητές σε θέματα Παιδαγωγικής. Στην παρούσα εργασία ...
 • Θερμικοί πυρήνες σε γραφήματα 

  Χατζηγιαννάκου, Μαρία - Γεώργιος (2014)
  Αρχικά αναφέρονται βασικές έννοιες που αφορούν τα γραφήματα (γράφους) και τα δέντρα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η έννοια του θερμικού πυρήνα και του ίχνους (κυρίως για δικτυωτά γραφήματα). Τέλος, γίνεται λόγος για τον ...
 • Θεώρημα sturm 

  Ανδρέου, Θεοδώρα - Χρυσόστομος (2014)
  Σε αυτή την πτυχιακή ασχολούμαστε με τα πολυώνυμα και τις ρίζες τους. Αποδεικνύουμε το θεμελιώδες θεώρημα της άλγεβρας, καθώς επίσης εξετάζουμε τις λύσεις δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων και τεταρτοβάθμιων εξισώσεων. Τέλος, ...
 • Θεωρητική Ουράνια Μηχανική-Το Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων 

  Χίνης, Ευάγγελος (2007)
  Δοθέντων των αρχικών συνθηκών ενός συστήματος σωματίων που αλληλεπιδρούν βαρυτικά καλούμαστε να προσδιορίσουμε τη χρονική εξέλιξη του εν λόγω συστήματος. Διαδικασία η οποία περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν τα αλληλεπιδρώντα ...
 • Θεωρία galois 

  Τσιτσινάκη, Σταματίνα - Νικόλαος (2005)
  Μελέτη των πολυωνύμων και των επεκτάσεων σωμάτων. Με βάση αυτή την θεωρία αποδεικνύεται ότι ο κύκλος δεν μπορεί να τετραγωνιστεί,η γωνιά δεν μπορεί να τριχοτομηθεί και ο κύβος δεν μπορεί να διπλασιαστεί χρησιμοποιώντας ...