Now showing items 1-20 of 768

 • Activity based on costing 

  Καφεντζής, Νικόλαος (2007)
  Η σημασία της λήψης ορθών αποφάσεων και της μείωσης του κόστους των προσφερόμενων προϊόντων.
 • Atmospherics: χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ατμόσφαιρα ενός καταστήματος και η επίδρασή τους στη συμπεριφορά του καταναλωτή 

  Κώττη, Μαρία (2006)
  Atmospherics, και πώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών. από ποιους παράγοντες αποτελείται η ατμόσφαιρα ενός καταστήματος (φωτισμό, κλιματιστικά συστήματα, διακόσμηση, αρχιτεκτονική του χώρου, χρώματα, μουσική ...
 • Business analysis 

  Αλογάκος, Σωτήριος (2014)
  Η επιχειρηματική ανάλυση στοχεύει στον εντοπισμό των επιχειρηματικών αναγκών και τον καθορισμό λύσεων για τα προβλήματα αυτά. Οι λύσεις περιλαμβάνουν συχνά ένα συστατικό στοιχείο της ανάπτυξης λογισμικού, αλλά μπορεί επίσης ...
 • Business Analytics 

  Ξυδιάς, Βασίλης (2011)
  Τη δεκαετία του ’90 η κύρια τάση και ο βασικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων ήταν η κατανόηση των καταναλωτικών προτιμήσεων και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που θα κάλυπταν αυτές τις ανάγκες. Έτσι, οι επιχειρήσεις ...
 • Business intelligence 

  Ταρκάσης, Αναστάσιος (2011)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την επιχειρηματική ευφυΐα η οποία είναι μια διαδικασία όπου πολύτιμες πληροφορίες αναρτώνται από τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης και χρησιμοποιούνται από τα ανώτερα στελέχη για ...
 • Business Intelligence 

  Λυγερός-Τσοτάκης, Ιωάννης (2012)
  Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι ο προσδιορισμός της έννοιας της Επιχειρηματικής Ευφυΐας, τα χαρακτηριστικά της, τα εργαλεία που χρησιμοποιεί στα συστήματα που δραστηριοποιείται.
 • Business Intelligence 

  Γιαννουλάκης, Δημήτριος (2007)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του χώρου της Επιχειρηματικής Ευφυΐας δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τα συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας σε οργανισμούς ...
 • Business Intelligence 

  Σακουλά, Μαρία (2007)
  Οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής απαιτούν γρήγορη, αποδοτική και συνεπή διαχείριση τεράστιου όγκου πληροφοριών και κάθε είδους δεδομένων από την πλευρά των επιχειρήσεων. Στον πυρήνα μιας λύσης γι αυτό το ζήτημα βρίσκεται η ...
 • Business Telecommunications και Ανάλυση της Ναυτιλιακής Επικοινωνίας 

  Λιγνός, Σπύρος (2007)
  περίληψη Η εργασία αυτή αναφέρεται στις τηλεπικοινωνίες από τα πρώτα τους βήματα μέχρι και στη σημερινή εποχή. Μαζί θα δούμε πώς οι τηλεπικοινωνίες έχουν βοηθήσει τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές. ...
 • Cloud Computing 

  Σπυρονίκος, Νικόλαος (2013)
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της τεχνολογίας του Cloud Computing. Αρχικά, στο μέρος Α, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο του Cloud Computing. Γίνεται λεπτομερής και εκτεταμένη ανάλυση του ορισμού του, των ...
 • Cloud Computing - Υπολογιστικό Νέφος 

  Oyafint, Karima (2014)
  Το Cloud Computing είναι η παροχή της πληροφορικής ως υπηρεσία και όχι ως ένα προϊόν, σύμφωνα με την οποία οι μοιρασμένοι πόροι, το λογισμικό και οι πληροφορίες παρέχονται στους υπολογιστές και σε άλλες συσκευές, από ένα ...
 • Collaboration technologies (εφαρμογές, υλικό, λογισμικό) 

  Πέτρου, Βασίλειος (2009)
  Η πτυχιακή αυτή εργασία εξετάζει τις Collaboration technologies και τις εφαρμόζει στην δημιουργία τησ ηλεκτορνικής φοιτητικής κονότητας καθώς και αναλύεεται ο τρόπος χρήσης αυτών των υπηρεσιών.
 • Competitor analysis 

  Μαυρέλος, Κωνσταντίνος (2011)
  Οι αλλαγές των τελευταίων ετών όπως εκφράζονται από την ανάπτυξη της τεχνολογίας διαμόρφωσαν ένα τοπίο ανταγωνισμού για τα κράτη και τις επιχειρήσεις τους.Συνεπώς η επιβίωση και η εξέλιξη των επιχειρήσεων εξαρτάται από το ...
 • Customer relationship management 

  Χρονόπουλος, Δημοσθένης (2011)
  Τα Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management -CRM) αποτελούν ένα είδος πληροφοριακών συστημάτων που ξεπερνούν το στοιχείο της τεχνολογίας, διότι αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη στρατηγική ...
 • Database marketing and RFMR analysis 

  Καλίγκος, Ευστράτιος-Ζαρίφης (2009)
  Εισαγωγη στο database marketing-διαδικασιες-εργαλεια-υλοποιηση
 • Distance Learning - E-learning 

  Καννέτη, Χριστοθέα (2011)
  Οδηγός χρήσεως ηλεκτρονικού μαθήματος. Η γραπτή αυτή εργασία συνοδεύει την ψηφιακή υλοποίηση ενός πλήρους ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στον επιβλέποντα διδάσκοντα σε ηλεκτρονική μορφή.
 • E-Banking 

  Γούτσος, Μιχαήλ (2004)
  Πότε άρχισε να χρησιμοποιείται το e-banking στην Ελλάδα. Πώς εξελίχθηκε και πώς χρησιμοποιείται σήμερα. Η ασφάλεια που παρέχεται μέσω του e-banking και τα πλεονεκτήματά του.
 • E-banking: Λειτουργικότητα και σκοποί 

  Χατζημιχαλάκης, Γεώργιος - Κωνσταντίνος (2011)
  Η παρούσα διπλωματική εστιάζεται στο E-banking και στις δυνατότητες που προσφέρει καθώς και τους κύριους κινδύνους και τρόπους αντιμετώπισης τους
 • E-Shops και προστασία καταναλωτή 

  Ξάνθου, Γαβριέλλα (2016-02-14)