Now showing items 37-56 of 771

 • Management στους διαλειτουργικούς παράγοντες ενός εφοδιαστικού δικτύου: πληροφορία, προμήθεια, τιμολόγηση και συντονισμός 

  Αντωνοπούλου, Δήμητρα (2015)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία, εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης εφοδιαστικών δικτύων (Supply Chain Management). Αποτελείται από τρία κύρια μέρη, τον ορισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου περιγράφεται ο ρόλος ...
 • Marketing Plan του καταστήματος Acropolis και προοπτικές εξέλιξης τα επόμενα τρία έτη 

  Αλβανού, Ευαγγελία (2012)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία, παρουσιάζει ένα πλάνο μάρκετινγκ ενός τουριστικού καταστήματος. Καλύπτεται τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον του καταστήματος ενώ στη συνέχεια θεσπίζονται στόχοι και επιλέγονται ...
 • Marketing Αεροπορικών Εταιρειών 

  Μαγουλάκης, Κωνσταντίνος (2006)
  H διατριβή αυτή προσεγγίζει τον κλάδο των αερομεταφορών στην παγκόσμια αγορά και περιγράφει μέσα από πηγές και προσωπική έρευνα τη διαμόρφωση της κατάστασης της αεροπορικής βιομηχανίας. Οι αεροπορικές εταιρείες ξεφεύγουν ...
 • Marketing-advertisement ηλεκτρονικών καταστημάτων 

  Τεβεκέλης, Εμμανουήλ (2009)
  Τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι μία μόδα που εμφανίστηκε στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια με βάσεις και προϋποθέσεις που δεν εμπνέουν αισιοδοξία. Σε μία Ελλάδα που προσπαθεί να ακολουθήσει τις εξελίξεις στην παγκόσμια ...
 • Mελέτη των κοινωνικών επιπτώσεων του τουριστικού φαινομένου 

  Κτανή, Μαρία (2007)
  Οι επιπτώσεις του τουρισμού στην κοινωνική συμπεριφορά και στις αξίες.η κοινωνικο-πολιτιστική διάσταση του τουρισμού περιλαμβάνει διαδικασίες αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά ...
 • O θαλάσσιος τουρισμός στη Χίο 

  Φλωράδης, Δημήτριος (2017-10-02)
 • O στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων 

  Καρανικόλας, Γεώργιος (2004)
  . Τα συστήματα πληροφοριών, όχι μόνο αντανακλούν τις αποφάσεις του μάνατζμεντ, αλλά εξυπηρετούν και ως όργανα για την αλλαγή των διαδικασιών του μάνατζμεντ.Τα συστήματα πληροφοριών αποκτούν ρίζες μέσα στους οργανισμούς, ...
 • Oργάνωση της βιομηχανίας του ελεύθερου χρόνου: κινηματογραφικές αίθουσες στην Αθήνα. 

  Ιγγλέσης, Ιωάννης (2007)
  Η συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας περιλαμβάνει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις κινηματογραφικές αίθουσες καθώς επίσης και τη παρατέρω λειτουργία τους.Επίσης περιλαμβάνει τους φορείς που επηρεάζουν την ομαλή ...
 • Performance measurement μοντέλα και εφαρμογή σε καταστήματα franchise 

  Βασιλάκης, Γεώργιος (2014)
  Ως βασικός σκοπός της παρούσης πτυχιακής μελέτης, αναφέρεται η παρουσίαση και ανάλυση της έννοια του Συστήματος Μέτρησης Απόδοσης των Εργαζομένων στις επιχειρήσεις και ειδικότερα σε εκείνες που αναφέρονται στο είδος των ...
 • Re-branding Greece με επίκεντρο την Αθήνα 

  Τόλια, Αικατερίνη (2014)
  Ανάλυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας και έρευνα με ερωτηματολόγια για την αλλαγή της εικόνας του
 • Repositioning της εταιρίας ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕΒΕ 

  Μελετιάδης, Ιωάννης (2004)
  Η εταιρία Σαραντής ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1928 στο νησί της Χίου, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του Αιγαίου. Η εταιρία Σαραντής ασχολείται με την παραγωγή και διάθεση παραδοσιακών γλυκισμάτων και ζαχαρωδών. Κυρίως όμως ...
 • Reverse Logistics-Closed Loop Supply Chain 

  Μπιράκη, Μυρτώ (2008)
  Τα Reverse Logistics είναι η διαδικασία επιστροφής των αγαθών, αυτή τη φορά από τους πελάτες πίσω στους προμηθευτές. H Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα περιλαμβάνει τις διαδικασίες Logistics για την ανάκτηση προϊόντων ύστερα ...
 • Service - Oriented Arcitecture (SOA) 

  Γεραζούνης, Μιχαήλ - Στυλιανός (2015)
  Σκοπός της παρούσης εργασίας αναφέρεται η συλλογή και εξέταση στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή του όρου Service Oriented Architecture και των πλεονεκτημάτων που εκείνος ο όρος μπορεί να μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις ...
 • The profit resources of banking sector and why a bank would be bankpurt 

  Mwandikwa, Solomon Kyalo (2010)
  Η έρευνα επιδίωξε να ανακαλύψει πώς τα χρήματα δημιουργούνται από τις τράπεζες και τις πρακτικές μεθόδους τραπεζικών υπηρεσιών στους πελάτες του. Επίσης δίνει έμφαση στις κύριες αιτίες και τις συνέπειες των οικονομικών ...
 • To ταξίδι και η ιστορία του 

  Kάκκαρη, ΄Αννα (2015)
  Στην εργασία αυτή διερευνάται το ταξίδι στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας, απο τους πρώιμους πολιτισμούς της Μεσογείου και τους προελληνικούς λαούς του Αιγαίου ως την σύγχρονη εποχή.Συγκεκριμένα διερευνάται η εξέλιξη των ...
 • Tο ηλεκτρονικό εμπόριο, η περίπτωση της Κύπρου 

  Κάστρος, Αντρέας (2010)
  Η πτυχιακή εργασία αυτή περιλαμβάνει τις πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου και μάρκετινγκ και επίσης αναφέρεται στην κυπριακή αγορά και στην επίδραση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε αυτήν.
 • Warehousing and storaging 

  Σούτσας, Απόστολος (2009)
  Η εργασία προσανατολίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο των logistics και επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον κομμάτι που αφορά την αποθήκευση. Στο πρώτο μέρος υπάρχει μια συνοπτική αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα: Παρουσιάζονται οι ...
 • Zητήματα σχετικά με τη διεθνή οικονομική ένταξη της Ελλάδας 

  Κιούρκος, Σωκράτης (2008)
  Η προσέγγιση της Ελληνικής Οικονομίας ως προς τις διεθνείς οικονομικές της σχέσεις και ως προς ποιο τρόπο επηρεάζεται από αυτές, απαιτούν μια ιδιαίτερη ανάλυση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά. Οι ...
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις στη Ρωσία μετά την πτώση του λεγόμενου υπαρκτου σοσιαλισμού 

  Κοκκινάκη, Βασιλική (2006)
  Από το 1992 οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Ρωσία ακολουθούν μια ανοδική πορεία. το 1998 η οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα είχε ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση των Α. Ξ. Ε. .Από το 1999 παρατηρούνται αυξομειώσεις ...