Now showing items 16-35 of 768

 • Database marketing and RFMR analysis 

  Καλίγκος, Ευστράτιος-Ζαρίφης (2009)
  Εισαγωγη στο database marketing-διαδικασιες-εργαλεια-υλοποιηση
 • Distance Learning - E-learning 

  Καννέτη, Χριστοθέα (2011)
  Οδηγός χρήσεως ηλεκτρονικού μαθήματος. Η γραπτή αυτή εργασία συνοδεύει την ψηφιακή υλοποίηση ενός πλήρους ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στον επιβλέποντα διδάσκοντα σε ηλεκτρονική μορφή.
 • E-Banking 

  Γούτσος, Μιχαήλ (2004)
  Πότε άρχισε να χρησιμοποιείται το e-banking στην Ελλάδα. Πώς εξελίχθηκε και πώς χρησιμοποιείται σήμερα. Η ασφάλεια που παρέχεται μέσω του e-banking και τα πλεονεκτήματά του.
 • E-banking: Λειτουργικότητα και σκοποί 

  Χατζημιχαλάκης, Γεώργιος - Κωνσταντίνος (2011)
  Η παρούσα διπλωματική εστιάζεται στο E-banking και στις δυνατότητες που προσφέρει καθώς και τους κύριους κινδύνους και τρόπους αντιμετώπισης τους
 • E-Shops και προστασία καταναλωτή 

  Ξάνθου, Γαβριέλλα (2016-02-14)
 • EDP Auditing / Η ελεγκτική και τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης 

  Τερζάκης, Ιωάννης (2005)
  Η ανάγκη για 1.Την αποφυγή κόστους εξαιτίας της απώλειας δεδομένων. 2.Τον περιορισμό της ανακρίβειας των δεδομένων στη λήψη αποφάσεων. 3.Τον περιορισμό της κατάχρησης των Η/Υ 4.Την διατήρηση του Privacy 5.Την ελεγχόμενη ...
 • Eθνική Τράπεζα - Εμπορική Τράπεζα: Ιστορική Εξέλιξη - Παρούσα Κατάσταση - Μελλοντική Εξέλιξη 

  Βασιλάκης, Χρυσοβαλάντης (2004)
  H διπλωματική χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει τρία κεφάλαια: την πορεία του τραπεζικού συστήματος, τα μερίδια των εμπορικών τραπεζών και ο ελληνικός τραπεζικός τομέας. Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει δέκα ...
 • Eξαγωγικές στρατηγικές ελληνικών εταιριών ένδυσης: επώνυμα Vs φασόν 

  Καρπουχτσή, Eύα (2008)
  Η παρούσα Διπλωματική εργασία, εξετάζει τις εξαγωγικές στρατηγικές και τις στρατηγικές διεθνοποίησης που ακολουθούν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και πιο συγκεκριμένα εστιάζει στους λόγους που οδηγούν ορισμένες ...
 • Factors Affecting the Development of Tourism in Nigeria 

  Odia, Lovelyn Akugbe (2011)
  Στόχοι του ερευνητικού έργου είναι η προώθηση και η ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τον τουρισμό και την ανάπτυξη της.
 • Franchising. Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης στην Ελλάδα. 

  Ιωνά, Ιωνάς (2005)
  Σκοπός της εκπόνησης της πτυχιακής αυτής είναι η παρουσία ενός σύγχρονου χρηματοοικονομικού θεσμού όπου πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα του 1970 στην Ελλάδα αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ πέρασαν 20 χρόνια για να γνωρίσει αλματώδη ...
 • GIULIANOVA Παροχή αποτελεσματικών λύσεων 

  Καρατζά, Λόιδα (2007)
  Η εργασία εκπονήθηκε για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών της διοίκησης, υπό την επίβλεψη του επίκουρου καθηγητή Dr. Χρήστου Ευάγγελο, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007 και πραγματεύεται Στο πρώτο ...
 • H αντίληψη των εργαζομένων αναφορικά με τους προβληματικούς παράγοντες στην καθημερινότητα των χώρων εργασίας (επιχειρήσεων) 

  Πούπαλου, Ειρήνη (2015)
  Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της εργασιακής και της οικογενειακής ζωής έχει στο άτομο τόσο θετικό όσο και αρνητικό αντίκτυπο. Κυρίως, τα προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της εκδήλωσης μιας συγκρουσιακής κατάστασης ...
 • H πόλη του Ηρακλείου ως πολιτιστικός προορισμός. Δυναμική και προοπτικές. 

  Χαλκιαδάκη, Αναστασία (2014)
  Η παρούσα πτυχιακή εστιάζει στην εναλλακτική μορφή του πολιτιστικού τουρισμού στο νομό Ηρακλείου, παρουσιάζοντας την δυναμική και τις προοπτικές του πολιτιστικού πλούτου της πόλης.
 • I.P.O. και άλλες πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων 

  Καφίδας, Ευστάθιος (2008)
  Η εργασία περιγράφει τις επιλογές που έχει στη διάθεση του ένας επιχειρηματίας όσον αφορά τη μορφή χρηματοδότησης της επιχείρησής του.
 • Information economy - Knowledge economy - Digital economy - Network Economy - Internet Economy - Attention economy 

  Σαγιάκος, Μιχάλης (2010)
  Mετάβαση απο την οικονομία της πληροφορίας στην οικονομία προσοχής.
 • Internal Marketing 

  Βλαχάκη, Δήμητρα (2012)
  Πάνω από 20 χρόνια πριν, το εσωτερικό μάρκετινγκ προτάθηκε για πρώτη φορά ως λύση για το πρόβλημα της παράδοσης υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών. Η εργασία αυτή λοιπόν, συμβάλλει στην κατανόηση του τι είναι εσωτερικό μάρκετινγκ ...
 • International Business Marketing Plan Πλωμαρίτης Α.Ε. 

  Ζορμπά, Έλενα (2014)
  Η παρούσα εργασία περιγράφει τη στρατηγική ανάλυση της εταιρείας ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Α.Ε. για την 5ετία 2013-2017.
 • Internet και χρηματιστηριακά 

  Νικόλτσιος, Νικόλαος (2008)
  Η πτυχιακή κάνει μια γενική αναφορά για το ιντερνετ,τον παγκόσμιο ιστό και το ηλεκτρονικό εμπόριο σήμερα.Στην συνέχεια επισημαίνετε η αύξηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω Διαδικτύου και γίνεται ανάλυση για την ...
 • Knowledge Management 

  Καρράς, Βασίλειος (2008)
  Στη διατριβή μου πάνω στο "Knowledge management" αναπτύσσονται και αναλύονται ζητήματα της σύγχρονης εφαρμογής της διαχείρισης γνώσης, τις βασικές λειτουργίες της και τέλος τα αποτελέσματα που τείνουν να φέρουν οι σύγχρονες ...