Now showing items 65-84 of 152

 • Θεώρημα ολικής διακλάδωσης και εφαρμογές του 

  Θεοδώρου, Δημήτριος - Πελοπίδας (2013)
  Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η παρουσίαση του θεωρήματος ολικής διακλάδωσης του Rabinowitz το οποίο εξασφαλίζει υπό κατάλληλες συνθήκες την ύπαρξη μη γραμμικών ιδιοσυναρτήσεων για μη γραμμικά προβλήματα ιδιοτιμών. ...
 • Θεωρήματα μετρικοποιησιμότητας 

  Θαρουνιάτη, Ελένη - Σπυρίδων (2009)
  Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται μερικά θεωρήματα μετρικοποιησιμότητας ενός τοπολογικού χώρου καθώς και οι αντίστοιχες έννοιες που αναπτύχθηκαν. Αρχικά αναφέρεται η έννοια της κανονικότητας ενός τοπολογικού χώρου και ...
 • Θεωρία galois κατασκευές με κανόνα και διαβήτη 

  Πόπορη, Χριστίνα - Γεώργιος (2015)
  Ένα από τα αρχαιότερα αντικείμενα της Άλγεβρας, ήταν η μελέτη των πολυωνυμικών εξισώσεων. Το πρόβλημα ήταν η εύρεση κατάλληλων τύπων που να δίνουν τις ρίζες των εξισώσεων αυτών συναρτήσει των συντελεστών τους. Μ' αυτό ...
 • Θεωρία και εφαρμογές στοχαστικού δυναμικού προγραμματισμού 

  Παπαθανασίου, Βασίλειος - Γεώργιος (2015)
  Η αβεβαιότητα αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό στην καθημερινότητα διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισµών. Ο εκάστοτε ερευνητής βρίσκεται αντιμέτωπος µε τη λήψη μιας απόφασης. Τα διάφορα στοχαστικά μοντέλα που κατασκευάζονται ...
 • Θεωρία κλάσεων σωμάτων και εφαρμογές στην κρυπτογραφία 

  Γκερπίνης, Νικόλαος - Δημήτριος (2005)
 • Θεωρία Ομάδων και Θεωρήματα Sylow 

  Πολίτου, Δήμητρα (2009)
  Η διπλωματική αυτή παρουσιάζει την Θεωρά των Ομάδων. Μελετά κάποιες σημαντικές Ομάδες όπως είναι οι Ομάδες Συμμετρίας και οι Διεδρικές, οι αβελιανές ομάδες και η ομάδα του Klein. Τέλος, κλείνει με τα Θεωρήματα του Sylow ...
 • Θεωρία ομολογίας συμπλεγμάτων 

  Αναγνωστοπούλου, Μαρία - Ιωάννης (2008)
  Θεωρία Ομολογίας Συμπλεγμάτων Ένα από τα κύρια αντικείμενα της Τοπολογίας είναι και η μελέτη τοπολογικών χώρων. Στην εργασία αυτή μελετούμε τα συμπλέγματα, τα οποία κατασκευάζονται από στοιχειώδη ευκλείδια αντικείμενα που ...
 • Κατανεμημένη επίλυση προβλήματος Ν-σωμάτων 

  Καβακιώτη, Μαριόρα - Δημήτριος (2011)
  Στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζεται και μελετάται μέσω προσομοιώσεων το βαρυτικό πρόβλημα των Ν-σωμάτων ενός συστήματος χωρίς συγκρούσεις, στις 3 διαστάσεις, το οποίο περιγράφεται από ένα μοντέλο Plummer. Για την επίλυση ...
 • Κατανεμημένοι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης και ελέγχου τοπολογιών ασυρμάτων δικτύων τύπου AdHoc 

  Σαϊτάκης, Ανδρέας Γεώργιος - Δημήτριος (2015)
  Τα δίκτυα Ad hoc είναι η τελευταία εξέλιξη στη τεχνολογία των ασύρματων δικτύων. Το βασικό χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα η μεγάλη διαφορά αυτής της τεχνολογίας με τους παλαιότερους τύπους ασύρματων δικτύων είναι, ότι δεν ...
 • Κλάσεις ομοιομορφισμών επιφανειών 

  Στυλιανάκης, Χαράλαμπος - Χαράλαμπος (2011)
  Έστω μια τυχαία προσανατολισμένη επιφάνεια {dollar}S{dollar}. Παίρνουμε όλους εκείνους τους ομοιομορφισμούς που διατηρούν τον προσανατολισμό της και κρατάνε σταθερό το σύνορο της. Θεωρούμε μια σχέση ισοδυναμίας, την ισοτοπία. ...
 • Κλασικοί χώροι Banach 

  Ελευθερίου, Άννα - Ιωάννης (2014)
  Στην Διπλωματική αυτή ασχολούμαστε με τους χώρους Banach. Αρχικά ορίζουμε την έννοια του μέτρου Lebesgue, των μετρήσιμων συναρτήσεων και με την βοήθεια τους ορίζουμε το ολοκλήρωμα Lebesgue. Στη συνέχεια, εξετάζουμε διάφορες ...
 • Κόμποι, links και DNA 

  Λάμπρου, Παναγιώτα - Δημήτριος (2005)
  Σε αυτή τη πτυχιακή εργασία μελετήσαμε τους κόμπους, τα Links και έπειτα την μοντελοποιήσαμε στη βιολογία. Το DNA το γενετικό μας υλικό παρουσιάζει κάποιες ανωμαλίες οι οποίες προκαλούν καρκίνο στον οργανισμό. Τα μαθηματικά ...
 • Λογισμός στον R%5En. Ολοκλήρωση διαφορικών μορφών 

  Μητσιγγόλας, Σταύρος (2009)
  Ολοκλήρωση διαφορικών μορφών.
 • Λύσεις σταθερής ισχύος για τη μη γραμμική εξίσωση Schrodinger 

  Διαμαντίδης, Σεβαστός - Αντώνιος (2005)
  Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, ένα γραμμικό σύστημα διαφορικών εξισώσεων στο επίπεδο μπορεί να έχει σαγματικό σημείο με ομοκλινική τροχιά. Η μέθοδος Melnikov εξετάζει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες είναι δυνατόν ...
 • Μαθηματικά Μοντέλα για Μη Καταλυτικές Ετερογενείς Αντιδράσεις 

  Σφέτσου, Αικατερίνη - Διαμαντής (2013)
  Στην παρούσα εργασία μελετάμε μαθηματικά μοντέλα για μη Καταλυτικές Ετερογενείς Αντιδράσεις. Μια πιο συγκεκριμένη εφαρμογή αυτής είναι, το μοντέλο του Αντιδρώντος Συρρικνώμενου Πυρήνα.Στο πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζουμε μια ...
 • Μαθηματικά Μοντέλα για την Αλλαγή Φάσης Υλικών στην Περίπτωση Σχηματισμού Πολτώδους Περιοχής 

  Σπυριδάκη, Ελευθερία - Δημήτριος (2006)
  Στην παρούσα εργασία μελετάται ένα μαθηματικό μοντέλο, το οποίο έχει προταθεί από τους Lacey A.A & Herraiz L.A. και η αριθμητική επίλυσή του. Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται στην τήξη ενός υλικού. Το υλικό αυτό θεωρούμε ότι ...
 • Μαθηματικά μοντέλα για την διάβρωση των αρχαιολογικών μνημείων από την ατμοσφαρική ρύπανση. 

  Καμμά, Σοφία (2008)
  Στην παρούσα εργασία μελετάμε την διάβρωση των ιστορικών μνημείων από την ατμοσφαιρική ρύπανση μέσω τριών μαθηματικών μοντέλων. Η οξύτητα στον αέρα προκαλείται ουσιαστικά από ρύπους όπως είναι τα οξείδια του θείου και του ...
 • Μαθηματικά μοντέλα για την ενανθράκωση και τη χλωρίωση σκυροδέματος. 

  Φραγκιαδάκη, Γαλήνη (2007)
  Στην παρούσα εργασία μελετάμε τη διάβρωση του σκυροδέματος μέσω δύο μαθηματικών μοντέλων και την αριθμητική επίλυσή τους. Στο πρώτο μαθηματικό μοντέλο, μελετάμε τη διάβρωση λόγω της διαδικασίας της ενανθράκωσης. Το μοντέλο ...
 • Μαθηματικά μοντέλα στην ανάπτυξη πληθυσμού βακτηρίων σε βιοχημικούς αντιδραστήρες 

  Αναστασίου, Άντρη - Σάββα (2013)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με την μικροβιακή ανάπτυξη βακτηρίων σε βιοχημικούς αντιδραστήρες (βιοαντιδραστήρες). Μελετούμε το πολύ γνωστό μοντέλο της εκθετικής ανάπτυξης με την εισαγωγή νέων όρων που περιγράφουν την ...