Now showing items 26-45 of 152

 • Γραφική απεικόνιση των επιφανειών ρευστών 

  Παπαιωάννου Κωστίδης, Δημήτριος - Κωνσταντίνος (2015)
  Η γραφική απεικόνιση των υγρών είναι ένα σημαντικό και δύσκολο πρόβλημα που εφαρμόζεται στους τομείς των επιστημονικών μελετών των ρευστών, στην εικονική πραγματικότητα και την ψυχαγωγία. Η ρεαλιστική απεικόνιση συχνά ...
 • Διαφορικές εξισώσεις και δυναμικά συστήματα 

  Σιώη, Βασιλική - Χρύσανθος (2013)
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη του δυναμικού δύο κλάσεων διανυσματικών πεδίων με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, των συντηρητικών και των συστημάτων κλίσεως αντίστοιχα. Οι δύο αυτοί τύποι των διανυσματικών πεδίων ...
 • Δομική ευστάθεια δυναμικών συστημάτων 

  Σπυρίδων, Πέττας (2008)
  Η έννοια της δομικής ευστάθειας, αφορά την αντοχή των ποιοτικών χαρακτηριστικών ενός δυναμικού συστήματος, υπό την επήρεια αρκούντως μικρών διαταραχών. Εξετάζουμε υπό ποιές προυποθέσεις μπορεί να εξασφαλιστεί η δομική ...
 • Δυναμικά συστήματα και μη γραμμικές ταλαντώσεις 

  Γεροντίδης, Θεόδωρος - Μωυσής (2013)
  Στην δεκαετία του 1920 ο B.Van der Pol (1889-1959) εισήγαγε την ομώνυμη εξίσωση για να περιγράψει ταλαντώσεις ηλεκτρικού κυκλώματος με τρίοδο.Είναι μια δεύτερης τάξης διαφορική εξίσωση, μη γραμμική, με κυβική μη ...
 • Δυναμικά συστήματα και χημική κινητική 

  Νικολάου, Χριστίνα - Γεώργιος (2014)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα τους οριακούς κύκλους στο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα:Στο Κεφάλαιο 1 δίνεται ο ορισμός του οριακού κύκλου και αναφέρονται περιπτώσεις συστημάτων όπου συναντάμε οριακούς κύκλους. ...
 • Δυναμική συστημάτων ανταγωνισμού 

  Αγραφιώτη, Αφροδίτη - Αντώνιος (2013)
  Η εργασία αυτή, πραγματεύεται συστήματα έμβιων ειδών στο περιβάλλον, είτε υπάρχει ανταγωνισμός είτε όχι. Ανταγωνισμός υπάρχει όταν δυο είδη ανταγωνίζονται για μια κοινή προμήθεια τροφής, ενώ δεν υπάρχει όταν το ένα είδος ...
 • Δυναμική του συστήματος Lorenz 

  Κολαζά, Ευγενία - Βασίλειος (2011)
  Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η παρουσίαση αποτελεσμάτων που αφορούν την ανάλυση της δυναμικής του συστήματος Lorenz. Θα μελετήσουμε το σύστημα, το οποίο χωρίς αμφιβολία είναι το πιο διάσημo απ' όλες τις ...
 • Ένα εικονικό συνεργατικό εργαστήριο φυσικής για εκπαιδευτική χρήση 

  Κοντογιάννης, Αντώνιος - Αθανάσιος (2013)
  Η παρούσα πρώτη έκδοση, στοχεύει στη δημιουργία ενός συνεργατικού εργαστηρίου φυσικής που χρησιμοποιεί το CopperCore για τον συντονισμό των χρηστών και μαθημάτων. Περιέχει τα απολύτως αναγκαία εξαρτήματα όπως επιφάνειες, ...
 • Εισαγωγη στο σύνολο Mandelbrot και στο σύνολο julia 

  Πισσάκης, Δημήτρης (2008)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανάλυση των συνόλων Julia και του συνόλου Mandelbrot.
 • Εισαγωγή στα πρότυπα και στη θεωρία της δομής τους 

  Κουτσονίκα, Δήμητρα - Γεώργιος (2014)
  Παρουσίαση βασικών εννοιών από τη θεωρία προτύπων και εφαρμογή σε θεωρήματα γνωστά από τη γραμμική άλγεβρα.
 • Εισαγωγή στη θεωρία μερικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης. Εφαρμογή στην εξίσωση eikonal. 

  Πάτσης, Γεώργιος - Ιωάννης (2015)
  Σε αυτή την εργασία στο κεφάλαιο I μελετάμε μεθόδους για την εύρεση ολοκληρωτικών καμπυλών και επιφανειών των διανυσματικών πεδίων. Το υλικό που παρουσιάζουμε έχει σημαντικές εφαρμογές σε πολλούς τομείς των μαθηματικών, ...
 • Εισαγωγή στη Μη Τυπική Ανάλυση 

  Στάθης, Ευάγγελος (2009)
  Μία εισαγωγή στην ανάλυση χωρίς την χρήση των ε-δ ορισμών του Weierstrass.
 • Εισαγωγή στην λογική της κβαντομηχανικής 

  Φιλιππή, Άννα (2009)
  Η παρουσα εργασια ειναι μια εισαγωγη στην θεωρια των καλουμενων ορθο-modular δικτυωτων η οποια προκυπτει απο την μαθηματικη θεωρια της κβαντομηχανικης.
 • Εισαγωγή στις αριθμητικές φασματικές μεθόδους 

  Θεοδωροπούλου, Ρεβέκα-Ειρήνη - Χρήστος (2010)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να συλλέξει όλα τα απαραίτητα συστατικά για την κατανόηση των φασματικών μεθόδων για χρόνο-εξαρτημένα προβλήματα και συγκεκριμένα για προβλήματα μερικών διαφορικών εξισώσεων. Συνεπώς, η ...
 • Εισαγωγή στις μαρκοβιανές αλυσίδες 

  Γεωργίου, Γεωργία - Νικόλαος (2010)
  Στην εργασία αυτή σκοπός μας είναι να κάνουμε μια εισαγωγή στην θεωρία των στοχαστικών ανελίξεων. Στο κεφάλαιο 1 θα παρουσιάσουμε βασικούς ορισμούς και ιδιότητες των στοχαστικών ανελίξεων που θα μας βοηθήσουν στην μελέτη ...
 • Εισαγωγή στις συμπιεστές ροές και οπτικοποίησήςτους με τη γλώσσα Java 

  Χουσιάδας, Λουκάς - Δημήτριος (2015)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί μία από τις πιο γνωστές και γρήγορα αναπτυσσόμενες αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού, η Java, ως εργαλείο υπολογιστικού τύπου και οπτικοποίησης κάποιας συγκεκριμένης ...
 • Εισαγωγή στο Λογισμό των Μεταβολών 

  Τριπιντής, Δημήτριος (2008)
  Αναφέρονται βασικές έννοιες του λογισμού των μεταβολών, μορφές συναρτησοειδών, παράγωγοι συναρτησοειδών, η εξίσωση Euler, προβλήματα πολλαπλών ολοκληρωμάτων, τα προβλήματα Poisson και Plateau, η Χαμιλτονιανή θεωρία.
 • Εισαγωγή στους διανυσματικούς τοπολογικούς χώρους και τη θεωρία προσσέγγισης 

  Λαμπρούσης, Γεώργιος - Αθανάσιος (2015)
  Αναφέρονται οι τοπολογικοί διανυσματικοί χώροι και το Θεώρημα του Hahn-Banach.Στην συνέχεια αναφέρονται στοιχεία από την θεωρία προσέγγισης και τις τοπολογικές άλγεβρες.
 • Ελλειπτικές καμπύλες και κρυπτογραφία 

  Ζαφραντζής, Ιωάννης - Βασίλειος (2012)
  Κρυπτογράφηση με τη χρήση ελλειπτικών καμπυλών