Now showing items 110-129 of 152

 • Μικροδομή της αγοράς 

  Φιλιππής, Γεώργιος - Νικόλαος (2005)
  Μικροδομή της αγοράς είναι η μελέτη των μηχανισμών συναλλαγής των χρηματοοικονομικών τίτλων, το κόστος των μηχανισμών αυτών και η επίδραση τους στις τιμές των τίτλων. Τα κόστη της διαδικασίας συναλλαγής που μελετά ο τομέας ...
 • Μοντελοποίηση με μαρκοβιανές διαδικασίες αποφάσεων : θεωρία και εφαρμογές 

  Κουρτάκης, Κωνσταντίνος - Εμμανουήλ (2015)
  Οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους παίρνουν αποφάσεις που έχουν τόσο άμεσες όσο και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Πιο συγκεκριμένα υποθέτουμε ότι σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ένας λήπτης αποφάσεων, παρατηρεί την ...
 • Μουσική και Μαθηματικά 

  Μπεγέτης, Ευάγγελος - Βασίλειος (2011)
  Η μουσική και τα μαθηματικά είναι δύο επιστήμες με μεγάλη σχέση μεταξύ τους. Από την αρχαιότητα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και η αλληλεπίδραση αυτή φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Η πρώτη σύνδεση της μουσικής με τα μαθηματικά ...
 • Οι μέθοδοι Runge-Kutta για την αριθμητική ολοκλήρωση διαφορικών εξισώσεων 

  Λέλος, Ζαχαρίας - Νικόλαος (2010)
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία μελέτη των μεθόδων Runge-Kutta για την αριθμητική ολοκλήρωση προβλήματων αρχικών τιμών σε συνήθεις διαφορικές εξισώσεις. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο τρόπος κατασκευής των μεθόδων ...
 • Οι νόμοι των μεγάλων αριθμών και το κεντρικό οριακό θεώρημα 

  Χ''Κωνσταντή, Δέσπω (2009)
  Η παρούσα διπλωματική αναφέρεται στη Θεωρία Μέτρου και θεωρία Πιθανοτήτων.Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια της Μετρησιμότητας.
 • Οι χώροι L*{p} 

  Πλιόγκα, Μαγδαληνή (2009)
  Η θεωρία μέτρου εμφανίζεται σε διάφορα επιστημονικά αντικείμενα όπως η φυσική και οι πιθανότητες. Έχουν δοθεί τρόποι κατασκευής μέτρων και μέθοδοι υπολογισμού ολοκληρωμάτων.
 • Ολική βελτιστοποίηση αποθεμάτων και πωλήσεων σε συστήματα παραγωγής ενός σταδίου χρόνους προετοιμασίας. 

  Γεωργίου, Σοφία (2008)
  Η μελέτη αυτή ερευνά τη δομή της βέλτιστης πολιτικής ελέγχου παραγωγής και αποδοχής ενός Μαρκοβιανού συστήματος παραγωγής ενός σταδίου με χρόνους προετοιμασίας και με τυχαία ζήτηση. Από τα αριθμητικά αποτελέσματα φαίνεται ...
 • Ολοκλήρωση σε τοπικά συμπαγείς χώρους 

  Ανδρέου, Θεοδώρα - Χρυσόστομος (2015)
  Σε αυτή τη Διπλωματική εργασία θα ασχοληθούμε με τα ολοκληρώματα σε τοπικά συμπαγείς χώρους. Στο πρώτο κεφάλαιο το οποίο είναι εισαγωγικό αναφέρουμε βασικές έννοιες των τοπολογικών χώρων, τα ιαχωριστικά αξιώματα και τέλος, ...
 • Ομάδες braid 

  Παπαδόπουλος, Χρήστος - Ευριπίδης (2014)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφουμε τις ομάδες braid από αλγεβρική και γεωμετρική σκοπιά, δείχνουμε την ισοδυναμία των δύο ορισμών και αναφέρουμε ορισμένα πρωταρχικά αποτελέσματα για αυτές.
 • Ομάδες πλεξίδων και κρυπτογραφία 

  Κεφάλα, Αστερία (2007)
  Η χρήση ομάδων πλεξίδων και προβλημάτων απόφασης στην κρυπτογραφία.
 • Ορθογώνιοι σχεδιασμοί και ακολουθίες με αυτοσυσχέτιση μηδέν 

  Δαμασκηνού, Μαριλένα - Ανδρέας (2007)
  Οι Ορθογώνιοι σχεδιασμοί παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των πολλών εφαρμογών που έχουν. Μερικές από τις κυριότερες εφαρμογές είναι στην Στατιστική, στην Πληροφορική, στην Οπτική και στην Αριθμητική Ανάλυση. Για ...
 • Οριακοί κύκλοι και εφαρμογές 

  Μπαρκονίκου, Σοφία - Γεώργιος (2013)
  Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε βασικά αποτελέσματα από την θεωρία των οριακών κύκλων σε μη-γραμμικά δυναμικά συστήματα.Ένας οριακός κύκλος είναι μία απομονωμένη κλειστή τροχιά. Απομονωμένη σημαίνει ότι οι γειτονικές ...
 • Παράλληλος αριθμητικός υπολογισμός σε μονάδες επεξεργασίας γραφικών 

  Ράπτης, Κωνσταντίνος - Γεώργιος (2010)
  Σκοπός της παρούσας είναι η παρουσίαση και διερεύνηση της αρχιτεκτονικής, γενικού προγραμματισμού σε μονάδες επεξεργασίας γραφικών, CUDA και η εφαρμογή της, σε προγραμματιστικό επίπεδο, για την αριθμητική επίλυση Μ.Δ.Ε.
 • Παραστάσεις υπερβολικών ομάδων 

  Κώστα, Ελένη - Αθανάσιος (2014)
  Εισαγωγή στις παραστάσεις ομάδων, παρουσίαση αυτών αλγεβρικά και γραφικά, επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από αυτές. Εισαγωγή στις υπερβολικές ομάδες, αναφορά ορισμών-σχέσεων που ισχυούν σε γεωδαισιακούς χώρους.
 • ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

  Παναγή, Στέλλα - Αντρέας (2013)
  Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με την εύρεση ασθενών λύσεων μερικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης
 • Περιοδικές λύσεις για το σύστημα Van der Pol 

  Παπαβαρνάβα, Όλγα (2007)
  Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαμε με την ύπαρξη περιοδικών λύσεων για συστήματα διαφορικών εξισώσεων.Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφέρουμε κάποιες βασικές έννοιες , ορισμούς και αποτελέσματα στα οποία βασίζεται η μεθοδολογία που ...
 • Πληθυσμιακά μοντέλα με ηλικιακή δομή 

  Μπακόλα, Ευσταθία (2010)
  Στην παρούσα εργασία μελετάμε τρία μαθηματικά μοντέλα, διαφορετικά μεταξύ τους, τα οποία προσεγγίζουν, το καθένα με διαφορετικό τρόπο, το ρυθμό μεταβολής ενός πληθυσμού και την ηλικιακή του δομή. Για την παραγωγή αυτών των ...
 • Προσεγγιστικές μέθοδοι μέσου όρου για περιοδικές λύσεις συστημάτων στο επίπεδο. 

  Σφίγγος, Νικόλαος - Δημήτριος (2013)
  Η εργασία περιλαμβάνει την παρουσίαση μεθόδων μέσου όρου, μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί η μελέτη βασικών χαρακτηριστικών των περιοδικών λύσεων που απαντώνται σε μη γραμμικά δυναμικά συστήματα δεύτερης τάξης.
 • Προσομοίωση του πειράματος προσδιορισμού του εκτατικού ιξώδους ρευστών 

  Μητρίας, Χρήστος - Κωνσταντίνος (2014)
  Σε αυτήν την δουλειά ασχολούμαστε με την προσομοίωση του πειράματος εκτατικής ροής νημάτων, το οποίο έχει αποσπάσει πολύ προσοχή τα τελευταία χρόνια καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στον προσδιοριμό των εκτατικών ιδιοτήτων ενός ...