Now showing items 1-20 of 347

 • Behavioral Economics in the Shipping Industry 

  Bakos, George; Μπάκος, Γεώργιος (2016-02-02)
 • Big data analysis: a transportation case study in Athens 

  Γεραντώνης, Νικόλαος - Χαράλαμπος (2015)
  Λαμβάνοντας υπόψη πως οι καθημερινές δραστηριότητες παράγουν δεδομένα, υπάρχει ανάγκη για διαχείριση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και από διαφορετικές πηγές. Σε αυτό το σημείο τα 'Big Data' υπεισέρχονται , ...
 • BRICs : θεωρητική & εμπειρική μελέτη στη σχέση GDP και FDI - συγκριτική ποσοτική ανάλυση των BRICs με ΗΠΑ-Ιαπωνία-Γερμανία 

  Περδικούρης, Θεμιστοκλής (2010)
  Η παρούσα εργσία μελετά το GDP και το FDI των αναδυώμενων χωρών BRIC (Βραζιλία ,Ρωσία , Ινδία , Κίνα) σε σχέση με τις G7. Επίσης πραγματοποιείται ανάλυση συσχετίσεων και ανάλυση παλινδρόμησης των χωρών αυτών με τις χώρες ...
 • Career preferences of final year merchant marine academy students of Greece and the effect of freshman placement schemes 

  Ψιακής, Γεώργιος - Παντελεήμων (2015)
  Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ιδρύθηκαν το 1998 σαν συνέχεια των Ανωτέρων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και ανήκουν στο Υπουργείο ναυτιλίας και Αιγαίου. Σκοπός των ΑΕΝ είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών σε αξιωματικούς ...
 • Development of models predicting container dwell time in port container terminals 

  Τσικλίδης, Χρήστος - Γρηγόριος (2015)
  Στην παρούσια εργασία δημιουργήθηκε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την πρόβλεψη του χρόνου παραμονής των εμπορευματοκιβωτίων σε έναν τερματικό σταθμό
 • The development of the Cruise Industry in Asia: The case of China 

  Κολοκυθιά, Ελένη Ειρήνη (2016-10)
 • E-Navigation και ανθρώπινος παράγων 

  Λιοφάγος, Νικόλαος - Γεώργιος (2015)
  Η ναυτιλία για να συνεχίσει να είναι στην κορυφή των μεταφορών και των logistics πρέπει να αυξήσει την αποδοτικότητας της, και παράλληλα να μειώσει τα κόστη της. Εκτός από αυτά, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η ασφάλεια τόσο ...
 • Electronic navigational equipments and its impact on the ship's safety 

  Παρασύρης, Γρηγόριος - Κωνσταντίνος (2009)
  Τον τελευταίο αιώνα, η τεχνολογική ανάπτυξη η οποία έχει επέλθει, άλλαξε σε πολύ μεγάλο ποσοστό τον παγκόσμιο τρόπο ζωής. Από αυτές τις αλλαγές δεν μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη και η παγκόσμια ναυτιλία, επιλύωντας όμως ...
 • English in maritime education: the Greek example 

  Αγιωργούση, Ευαγγελία (2018-02-25)
 • Factors influencing new building ships' price 

  Σπάχος, Νικόλαος - Ιωάννης (2010)
  Όπως σε οποιαδήποτε συναλλαγή, ο καθορισμός της τιμής κατασκευής του πλοίου είναι ένας απολύτως απαραίτητος και ζωτικής σημασίας παράγοντας για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. Ο αγοραστής βλέπει την αγορά του πλοίου ως μια ...
 • H εφαρμογή των ευθειών γραμμών βάσης στην ελληνική πραγματικότητα 

  Τασσοπούλου, Πηνελόπη - Αθανάσιος. (2006)
  Οι ευθείες γραμμές βάσης, σε αντίθεση με τις φυσικές γραμμές που ακολουθούν τη φυσική ακτογραμμή, αφορούν κλείσιμο κόλπων με άνοιγμα μέχρι 24 ν.μ. αλλά κυρίως την ένωση των ακραίων σημείων της παράκτιας ξηράς με μία ευθεία ...
 • H περιβαλλοντική διάσταση του κοινωνικού πυλώνα της ΑGENDA 21 

  Κέρογλου, Μαρία - Εμμανουήλ (2006)
  Η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη που έλαβε χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992, κατέληξε σε έναν Οδηγό Δράσης για τον 21ο αιώνα, την Agenda 21,που στηρίχθηκε στην αρχή ότι η ανάπτυξη θα ...
 • H προστασία της μετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΣΔΑ 

  Ανδρεάδου, Λεμονιά (2012)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μια ποιοτική ανάλυση της εξέλιξης της ελληνικής νομολογίας, με βάση τις διαθέσιμες δικαστικές αποφάσεις και μια ανασκόπηση και μελέτη της εφαρμογής των κανόνων της ΕΣΔΑ και της νομολογίας ...
 • Implementation of the POLARIS Expert System 

  Σχολιάδης, Θεοδόσιος (2007)
  Η σωστή διαχείρηση μιας επιχείρησης είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Για να το πετύχει αυτό ένας manager πρέπει να έχει τις σωστές αλλά και τις σχετκές, με την απόφαση, πληροφορίες που ...
 • Innovative business model for exploiting green vehicles potential in urban logistics 

  Σχοιναράκη, Εμμανουέλα - Μιχαήλ (2014-2015)
  Καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα για την αξιοποίηση των "πράσινων" οχημάτων στο δυναμικό της αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Investment timing decisions in sales and purchase market for LNG and Container ships 

  Γεωργουδάκης, Δημήτριος; Georgoudakis, Dimitrios (2017-10-10)
 • ISO 30000 και εφαρμογή στη διάλυση πλοίων 

  Ζαννίκος, Νικόλαος - Μάρκος Ιωάννης (2009)
  Στην εργασία αυτή αναλύθηκε το ζήτημα της ανακύκλωσης πλοίων. Αρχικά παρουσιάστηκαν τα προβλήματα τα οποία εγκυμονεί η διάλυση των πλοίων (επιβλαβή υλικά, υπάρχοντες τρόποι διάλυσης) και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν κάποιες ...
 • LNG: Οι προοπτικές ενός νέου καυσίμου για τα πλοία 

  Ιωαννίδου, Ελένη - Ματθαίος (2012)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετώνται οι προοπτικές χρήσεις ενός νέου καύσιμου για τα πλοία, του LNG. Οι απαιτήσεις τις εποχής μας οι οποίες επιβάλλουν ένα καθαρότερο περιβάλλον αλλά και μια περισσότερο οικολογική ...
 • Mακροχρόνιες διακυμάνσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου και των ναύλων και διαχείριση χαρτοφυλακίου 

  Δαγκόλα, Ευαγγελία (2004)
  Το πετρέλαιο αποτελεί την πιο σημαντική πρώτη ύλη στην παγκόσμια αγορά που αποτελεί αντικείμενο συναλλαγών, δηλαδή αγοράς και πώλησης. Το πετρέλαιο είναι γνωστό από τα αρχαία χρόνια ως ένα φυσικό προϊόν το οποίο έχει ένα ...
 • Oι Ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο 

  Μπαρμπαγιάννης, Παναγιώτης - Ιωάννης (2004)
  Ιστορικά Ελλάδα και Τουρκία ποτέ δεν είχαν σχέσεις αρμονίας και φιλίας ως γειτονικοί λαοί. Οι περίοδοι ηρεμίας που έχουν υπάρξει στην περιοχή είναι λίγοι, ενώ έχουν υπάρξει πολλές περισσότερες περίοδοι σύγκρουσης οι οποίες ...