Show simple item record

dc.contributor.advisorΛεκάκου, Μαρίαel_GR
dc.contributor.authorΔελιανίδη, Αθηνάel_GR
dc.coverage.spatialΧίοςel_GR
dc.date.accessioned2018-11-09T08:00:33Z
dc.date.available2018-11-09T08:00:33Z
dc.date.issued2018-02-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11610/18439
dc.description.abstractΟ θαλάσσιος τουρισμός έχει μετατραπεί σε ένα σημαντικό κεφάλαιο για τις χώρες που θεωρούν τον τουρισμό ως μέσο ανάπτυξης, εξαιτίας της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησής του, των εθνικών και διεθνών επενδύσεων, του όγκου των επιχειρήσεων, των ευκαιριών απασχόλησης, των εισοδημάτων συναλλάγματος, των κοινωνικο-οικονομικών και κοινωνικο-πολιτιστικών επιπτώσεων. Ένας αυξανόμενος αριθμός επενδύσεων και κινήτρων για τον τουρισμό με σκάφη αναψυχής πραγματοποιούνται σε πολλές χώρες. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της ιδιωτικής θαλάσσιας περιήγησης στο νησί της Χίου. Για το σκοπό αυτό, καταρτίσθηκε και διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο σε επισκέπτες / τουρίστες στη Χίο που έκαναν χρήση σκάφων αναψυχής. Το ερωτηματολόγιο αφορά τα δημογραφικά στοιχεία των τουριστών, το προφίλ τους και στοιχεία από τη διαμονή τους στην Χίο. Η σπουδαιότητα της κατανόησης αυτού του τομέα του θαλάσσιου τουρισμού έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο και πολλά υποσχόμενο τμήμα του τουρισμού σε συνάρτηση με τις ευνοϊκές συνθήκες της Ελλάδος από πλευράς πλήθους νησιών, μεγάλης ακτογραμμής και καλών καιρικών συνθηκών. Για την καλύτερη κατανόηση του κλάδου, αρχικά ορίζονται ο τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός και η ιδιωτική θαλάσσια περιήγηση. Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μία από τις ειδικές μορφές τουρισμού και συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θάλασσα και τις ακτές, όπως η χρήση σκαφών αναψυχής και οι κρουαζιέρες. Η ιδιωτική θαλάσσια περιήγηση (yachting) είναι η εκμίσθωση ενός σκάφους αναψυχής για να χρησιμοποιηθεί τόσο ως τόπος διαμονής και ψυχαγωγίας, όσο και ως μέσο μετακίνησης. Επιπρόσθετα, γίνεται ο διαχωρισμός και ορίζονται τα είδη των σκαφών αναψυχής, κύριες κατηγορίες των οποίων που συναντώνται ευρέως αποτελούν τα ιστιοφόρα σκάφη και τα μηχανοκίνητα σκάφη. Στη συνέχεια, μελετάται η ιδιωτική θαλάσσια περιήγηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παρατίθενται τα γενικά χαρακτηριστικά και στοιχεία του κλάδου, οι υποδομές που υφίστανται και το θεσμικό πλαίσιο που έχει θεσμοθετηθεί. Στην Ελλάδα είναι αρκετά δημοφιλής δραστηριότητα η ιδιωτική θαλάσσια περιήγηση μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών τουριστών, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από την Ευρώπη. Μάλιστα, σε αυτό το χώρο δραστηριοποιούνται τρεις μεγάλες επαγγελματικές ελληνικές οργανώσεις – φορείς των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής. Ωστόσο, αρνητικό αντίκτυπο στη ζήτηση επιφέρουν η υπερφορολόγηση και το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα. Οι νομοθετικές διατάξεις ρυθμίζουν θέματα τουριστικών υποδομών και τουριστικών πλοίων και το ελληνικό πλαίσιο εναρμονίζεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, ορισμένα κενά στο νομοθετικό πλαίσιο που έχουν αρνητικό αντίκτυπο, τα οποία πρέπει να επιλυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το γεγονός ότι η πρόσβαση στον τουριστικό κλάδο των πλοίων και στις ευκαιρίες απασχόλησης μειώνεται λόγω της έλλειψης αμοιβαίας αναγνώρισης προσόντων των επαγγελματικών και ιδιωτικών κυβερνητών πλοίων στα κράτη μέλη. Σχετικά με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο νησί της Χίου, δίνονται πληροφορίες για τις υπάρχουσες υποδομές της και αναλύονται τα στοιχεία από τα ερωτηματολόγια της δειγματοληπτικής έρευνας. Ο λιμένας που διαθέτει η Χίος είναι πλήρως ενταγμένος στον αστικό ιστό της πόλης. Επίσης, υπάρχει πλήθος αξιοθέατων, μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και αεροπορική και ακτοπλοϊκή σύνδεση προς την ηπειρωτική Ελλάδα. Για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων δημιουργήθηκαν διαγράμματα και πίνακες από τα οποία διαφαίνεται ότι οι τουρίστες γενικά είναι υψηλού εισοδήματος και ένα σημαντικό μέρος δαπανάται στα ταξίδια αναψυχής. Επίσης, από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων του ερωτηματολογίου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα προς τους τουρίστες εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα ως προς το επίπεδό τους και τα περιθώρια βελτίωσής τους. Τέλος, αναφέρονται οι ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις της ιδιωτικής θαλάσσιας περιήγησης στη Χίο, οι οποίες μπορεί να ισχύσουν και σε άλλες παρόμοιες περιοχές όπου υπάρχει προσφορά και ζήτηση για τουριστικό προϊόν. Οι παραπάνω επιπτώσεις συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη για διάφορους λόγους, ενώ παράλληλα μπορούν να επιφέρουν πρόσθετο κόστος και τελικά να έχουν αρνητικό αντίκτυπο.el_GR
dc.format.extent100 σ.el_GR
dc.language.isoel_GRel_GR
dc.rightsCC0 1.0 Παγκόσμια*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectΘαλάσσιος τουρισμόςel_GR
dc.subjectΙδιωτική θαλάσσια περιήγησηel_GR
dc.subjectΝαυσιπλοΐα αναψυχήςel_GR
dc.subjectYachtingen_US
dc.subjectMarine tourismen_US
dc.subjectPleasure navigationen_US
dc.subject.lcshYachting (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh94007419)en_US
dc.subject.lcshTourism (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85136255)en_US
dc.subject.lcshNavigation (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85090425)en_US
dc.titleΟι οικονομικές επιπτώσεις του Yachting με μελέτη περίπτωσης την Χίοel_GR
dcterms.accessRightsfreeel_GR
dcterms.rightsΠλήρες Κείμενο - Ελεύθερη Δημοσίευσηel_GR
heal.typebachelorThesisel_GR
heal.recordProvideraegeanel_GR
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Επιστημών της Διοίκησης - Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιώνel_GR
heal.academicPublisherIDaegeanel_GR
heal.fullTextAvailabilitytrue


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Παγκόσμια
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Παγκόσμια