Now showing items 679-698 of 11524

 • Value Stream Mapping in Financial Services 

  Τσιούρβα, Ελένη (2007)
  This thesis provides a (VSM) framework to implement Value Stream Mapping in Financial Services based on an existing methodology that is applicable to manufacturing. The main objecive of this framework is to provide Financial ...
 • Value stream mapping, μελέτη περίπτωσης: Η εφαρμογή του εργαλείου VSM στον τομέα των εταιριών χονδρεμπορίου. 

  Καραγιάννης, Αθανάσιος - Ιωάννης (2015)
  Ο 21ος αιώνας έφερε σημαντικές αλλαγές στην αγορά. Η ικανότητα να παραδοθεί το σωστό προϊόν στο σωστό χρόνο με τη σωστή τιμή δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστική επιτυχία μίας επιχείρησης, αλλά μακροπρόθεσμα ...
 • Variation in body size of terrestrial isopods (crustacea: oniscidea) and application of ecogeographical rules 

  Καραγκούνη, Μαρία - Θεοδώρος (2010)
  Body size is the most important feature of all organisms and in this study is represented by the variables “body length” and “body width”. Bergmann’s Rule is a hypothesis concerning body size increase with latitude for ...
 • Vessel Valuation and Asset Bubbles in Shipping 

  Χαβιάρας, Λεόντιος (2016-10-14)
 • Visual data mining in social media 

  Μάρκου, Ιωάννης - Αναστάσιος (2014)
  Στην εποχή της κυριαρχίας της πληροφορίας, οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο επίκαιρων αδόμητων δεδομένων. Αν στα δεδομένα αυτά εφαρμοστούν τα κατάλληλα εργαλεία, όπως εξόρυξη άποψης και ...
 • Voip - απειλές, προστασία, συμπεριφορά χρηστών 

  Χαριζάνης, Στέλιος - Θεόδωρος (2011)
  Ασφάλεια τηλεφωνίας πρωτοκόλλου διαδικτύου
 • Voyage du Jeune Anacharsis en Grece : vers le milieu du quatrieme siecle avant lere vulgaire / par J.-J. Barthelemy 

  Barthelemy, J.-J. (Jean-Jacques) 1716-1795. (Chez Rolland,Madame Goullet,, 1830)
 • Voyages de Gulliver / J. Swift. 

  Swift, J. Dean (Jonathan Dean) 1918- (Vermot,, [18--?])
 • Warehousing and storaging 

  Σούτσας, Απόστολος (2009)
  Η εργασία προσανατολίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο των logistics και επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον κομμάτι που αφορά την αποθήκευση. Στο πρώτο μέρος υπάρχει μια συνοπτική αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα: Παρουσιάζονται οι ...
 • Water ballast treatment 

  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΑΦΕΝΤΡΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2012)
  Το νερό έρµατος χρησιμοποιείται από τα πλοία για την σωστή ευστάθεια στην πλεύση. Ωστόσο έχει αποδειχτεί ότι προκαλείται ρύπανση στα θαλάσσια ύδατα λόγω της μεταφοράς υδρόβιων οργανισμών µέσω των δεξαμενών έρµατος από ...
 • Water ballast treatment στην ελληνική εμπορική ναυτιλία 

  Λοΐζος, Μάρκος - - (2006)
  Το θέμα αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι για να ανάλυση το τέταρτοσημαντικότερο πρόβλημα ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος που προκαλείται απότις μεταναστεύεις υδρόβιων μικροοργανισμών από θάλασσα σε θάλασσα. Για ...
 • Web 2.0 - Social Media Marketing & Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 

  ΚΑΡΜΟΙΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΝΙΚΩΝ (2013)
  Η νέα εποχή στο διαδίκτυο οδήγησε στη μετάβαση από το στατικό και παθητικό ρόλο των χρηστών στη συμμετοχή και τη διαδραστικότητα. Οι υπηρεσίες μέσω διαδικτύου αναπτύσσονται ραγδαία, αποτελούν το κλειδί στην επιτυχημένη ...
 • Web site evaluation and optimisation using homogeneous and non-homogeneous markov chains 

  Κακλάνης, Νικόλαος; Μπάνος, Ευάγγελος (2004)
  Το αποτέλεσμα της ραγδαίας αύξησης των δικτυακών συνδέσεων, της ανάπτυξης πλούσιου περιεχομένου και της δημιουργίας νέων προτύπων επικοινωνίας είναι η αύξηση της ποσότητας της πληροφορίας που περιέχεται στους σύγχρονους ...
 • Web2.0 & εκπαίδευση 

  Χατζάρας, Μιχάλης (2008)
  Η εργασία αποτελεί μια γενική εισαγωγή στην εξέλιξη του Web από την εμφάνιση του έως τις μέρες μας, στο μέρος της σχέσης του Ιστού που αφορά στην εκπαίδευση και μόνο, γνωστό ως Social Web ή Social Software ή Web2.0. ...
 • "Welcome Home": Communitas και φύλο σε ένα Rainbow Gathering 

  Αστρίδου, Ευαγγελία - Παναγιώτης (2014)
  Επίκεντρο της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των κοινωνικών πρακτικών εντός της εφήμερης κοινότητας που παράχθηκε κατά το 31o Ευρωπαϊκό Rainbow Gathering, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στην περιοχή του Γράμμου. ...
 • Western Institutions and the Wider Black Sea Area 

  Στρατάκης, Γεώργιος (2008)
  Η παρούσα εργασία θα μελετήσει την αποτελεσματικότητα των Δυτικών Θεσμών στην Ευρύτερη Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (ΕΠΜΘ), και συγκεκριμένα τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η περίοδος της ανάλυσης θα είναι μετά ...
 • Word spotting και clustering εικόνων χειρόγραφων λέξεων 

  Ευαγόρου, Ανδρέας - Χρίστος; Πολυχρόνης, Μάριος - Γεώργιος (2011)
  Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, ασχολείται με την τεχνική του Word Spotting καθώς και την ομαδοποίηση (Clustering) εικόνων χειρόγραφων λέξεων. Σκοπός της εργασίας ήταν η τροποποίηση και βελτίωση κάποιων ήδη υπάρχον ...
 • “WordNet meta-search engine” - Μελέτη και υλοποίηση μιας μηχανής μετά-αναζήτησης (meta-search engine) με δυνατότητα σημασιολογικής αναζήτησης μέσω της WordNet lexical database. 

  Μόσιου, Ανδρονίκη (2010)
  Η αναζήτηση πληροφορίας στο Παγκόσμιο Ιστό λόγω της ραγδαίας αύξησης του όγκου του, αποτελεί ένα δύσκολο και χρονοβόρο εγχείρημα. Το τεράστιο πλήθος πληροφοριών που εντοπίζεται σε αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και το σημαντικότερο ...
 • Workflow security technologies [bthe security patterns approach] 

  Κωστάκη, Παρασκευή - Κωνσταντίνος (2006)
  Η παρούσα εργασία αφορά στην ενσωμάτωση της ασφάλειας στο επίπεδο των επιχειρηματικών διαδικασιών και των ροών εργασίας (business processes – workflows). Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι αυτή των Δομών Ασφάλειας (Security ...