Now showing items 627-646 of 11630

 • Taxonomic and functional homogenization in bird communities: the role of land-use changes 

  Morvan, Anna - Morvan (2012)
  Among driving forces of biotic homogenization, change in the physical environment that reduces habitat heterogeneity has been underlined as playing a key role to explain biodiversity changes in time. Yet this process has ...
 • Teaching learners of english as a foreign language through technology 

  Μπέσας, Γεώργιος - Αγαμέμνων (2011)
  Οι νέες συνθήκες της «Κοινωνίας της Γνώσης» επιβάλλουν την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις αυτής της εποχής. Σε αυτή την αναδιαμόρφωση θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν οι ...
 • Techno-economical evaluation of hybrid composite materials for the aerospace industry 

  Ταπεινός, Ηλίας (2010)
  Η παρούσα Διπλωματική Εργασία επικεντρώνεται κυρίως στην περιγραφή των καινοτόμων συνθέτων υλικών, την παρουσίαση διαφορετικών διεργασιών παραγωγής, αλλά και την εξέταση συγκεκριμένων εφαρμογών τους. Στην αεροναυπηγική ...
 • Telex supported collaborative ontology engineering (TCOE) 

  Santipantakis, Giorgos - Michael (2009)
  Ο στόχος της εργασίας είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα λογισμικού για να βοηθήσει τη συνεργατική ανάπτυξη και εξέλιξη οντολογιών. Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στη σημασιολογία των ενεργειών που εκτελούνται από τους ...
 • Temporal variations in levels of particulate pollution in Mytilene 

  Αργυριάδη, Πολυξένη - Νικόλαος (2015)
  Χρονικές μεταβολές στα επίπεδα των σωματιδίων της ρύπανσης στην Μυτιλήνη.
 • 'Texas, Dallas' και Άγιος Ιωάννης στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Υλικό περιβάλλον, κοινωνική ζωή και ψυχική υγεία 

  ΠΙΤΤΟΥ, ΡΟΔΟΘΕΑ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ; ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2013)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή επιδιώκει τη διερεύνηση της σχέσης της ποιότητας της αστικής ζωής με την ψυχική και την κοινωνική ευεξία των κατοίκων σε δύο αντίθετες κοινωνικοοικονομικές αστικές περιοχές της πόλης της ...
 • Textile history, evolution & technological applications : study on composite nonwovens / Soultana Papaioannou ; supervisor: Papanikos Paraskeuas 

  Παπαϊωάννου, Σουλτάνα - Νικόλαος (2012)
  Αυτό το κείμενο εξερευνά την ιστορία της κλωστοϋφαντουργίας και την εξέλιξή μέχρι σήμερα. Αναλύουμε δομικά στοιχεία του υφάσματος, όπως φυτικές ίνες και νήματα, εξετάζοντας όλους τους διαθέσιμους τύπους και μεθόδους ...
 • The board of pollution emissions : an international institutional challenge for the EU 

  Βουλγαρέλης, Δημήτρης - Αριστείδης; voulgarelis, dimitris - aristides (2011)
  Τhis dissertation deals with the global warming, climate change and greenhouse gas emissions. Initially, we provide insights into what governments, companies, international institutions, and other organizations are attempting ...
 • The Bolli Nightmare 

  Κοντάρα, Ελένη
 • The case of Slobodan Milosevic and the Serbian society 

  Νικολακοπούλου, Έλενα-Αλεξία - Βασίλειος (2012)
  H άνοδος και η πτώση του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και οι επιπτώσεις στη Γιουγκοσλαβία
 • The case study of the New Greek immigration in Hamburg's Greek ethnic economy 

  Κοτσίλιος, Ανδρέας - Γεώργιος (2011)
  Οι νέοι Έλληνες της Γερμανικής πόλης Αμβούργου και οι λόγοι αποδημίας από την Ελλάδα. Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης και το υπάρχων μεταναστευτικό καθεστώς της Γερμανίας. Ερμηνεία των ερευνητικών ...
 • The common traits between the European identity and the European citizenship : the greek case 

  Γεωργοπούλου, Μαριάννα - Πέτρος (2013)
  Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε να παρουσιάσουμε ένα συγκεκριμένο ορισμό των εννοιών του έθνους , της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών της ευρωπαϊκής ταυτότητας . Για να επιτευχθεί αυτό έχουμε υιοθετήσει την ανασκόπηση ...
 • The cultural dimension of personal information disclosure of facebook users 

  Κωνσταντίνου, Ευάγγελος - Δημήτριος; Κουριδάκη, Άννα - Εμμανουήλ (2011)
  Στη διπλωματική αυτή εργασία πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τρεις χώρες Γερμανία, Σουηδία και Ελλάδα ως προς τα στοιχεία που αποκαλύπτουν οι χρήστες των χωρών αυτών στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Ερευνήθηκε το ...
 • THE DEMOCRATIC PRINCIPLES AS THE ORGANIZATIONAL BASIS OF TH E.U., GOOD GOVERNANCE AND MEANS OF DEMOCRATIZATION OF THE DECISION MAKING PROCEDURES 

  ΜΙΧΑ, ΣΟΦΙΑ - ΑΝΔΡΕΑΣ (2012)
  Όπως μπορεί να υποψιαστεί ο αναγνώστης αυτής της μελέτης ήδη από τον τίτλο, η εργασία προσανατολίζεται στην οργανωτική βάση της Ε.Ε. και μελετά την Ε.Ε., καταρχάς, ως θεσμική οργάνωση. Το ερώτημα που τίθεται, το κεντρικό ...
 • The economic governance of Europe after the crisis in Eurozone 

  Μπουρσινού, Μαρία-Μαυρέττα - Κωνσταντίνος (2012)
  Στην Ευρώπη υπήρχε η λανθασμένη αντίληψη πως η οικονομική διακυβέρνηση θα μπορούσε να διευθετηθεί μέσω των Ευρωπαϊκών Οργάνων και των κατευθύνσεων της Κοινότητας, μια υπόθεση η οποία λόγω της ευμάρειας των προηγούμενων ...
 • The effect of different forms of hard and soft ICT capital on firms' innovation activity 

  Διαμαντοπούλου, Βασιλική - Γεώργιος (2014)
  Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η καινοτομία είναι κρίσιμης σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, των κλάδων και των χωρών, όχι μόνο στις προηγμένες οικονομίες, αλλά και στις αναδυόμενες. Η ...
 • The effectiveness of the European environmental policy and the effectiveness of the transnational rule-setting organizations in global sustainability politics : the case of the fishery 

  Απανωμεριτάκη, Ειρήνη - Στέφανος (2011)
  Το περιβαλλοντικό ζήτημα αντιμετωπίζονταν ως κάτι που αφορά μια μειονότητα ανθρώπων που προσπάθησε να αφυπνίσει την περιβαλλοντική συνείδηση ​​των άλλων και κυρίως των κυβερνήσεων. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως τα πράγματα ...
 • The effects of rework on service operations 

  Λαβασά, Κυριακή Μυρτώ (2009)
  Η παρούσα διπλωματική εξετάζει τις επιδράσεις των λαθών που οδηγούν στην επαναπροσπάθειά-επιδιόρθωσή τους (rework), στις διαδικασίες υπηρεσιών (Service Operations). Παρουσιάζεται μια επισκόπηση του Συστήματος Παραγωγής της ...
 • The Family and the Family Policy in contemporary Greece in the context of European developments. 

  Μόμιτσα, Σοφία - Ιωσήφ (2012)
  Στον 20ο αιώνα συναντάμε σημαντίκες αλλάγες των οικογενειακών δομών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη Ευρώπη:μικρότερα νοικοκυριά, στροφή απο την εκτεταμένη μορφή οικογένειας στην πυρηνική, μείωση των γάμων και αύξηση των ...
 • The feasibility of school gardens as an educational approach in Greece: a survey of greek schools 

  Πλάκα, Βαλεντίνα - Κωνσταντίνος (2014)
  Η παρούσα έρευνα απευθύνεται στον ελληνικό εκπαιδευτικό κόσμο. Προσπαθεί να απαντήσει στο κατά πόσο οι σχολικοί κήποι είναι μια εφικτή εκπαιδευτική προσέγγιση και εάν είναι αντιληπτά τα οφέλη τους στους μαθητές.